VIAMODA Szkoła Wyższa realizuje proces edukacyjny na studiach I stopnia (licencjackie) oraz studiach podyplomowych na kierunku wzornictwo (Design) na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6010-14407-3/SP/11 z 28 czerwca 2011 roku.

 

Zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie VIAMODA Szkoły Wyższej z siedzibą w Warszawie – pobierz

 

Statut VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie – pobierz

 

Regulamin studiów – pobierz

 

Regulamin studiów podyplomowych – pobierz