Art Design Science

ART+DESIGN+SCIENCE: Startuje druga edycja programu rezydencji naukowo-artystycznej

Science Now wraz z partnerami zapraszaja? młodych two?rco?w do udziału w drugiej edycji autorskiego programu rezydencji naukowo-artystycznej - ART+DESIGN+SCIENCE.

Celem programu jest zbudowanie platformy dla wykorzystywania kompetencji kreatywnych przy znajdowaniu rozwia?zan? dla społecznie istotnych wyzwan?. Do udziału zaproszeni sa? młodzi two?rcy - projektanci, artys?ci, inz?ynierowie, muzycy, programis?ci, architekci, badacze - kto?rzy poprzez ła?czenie swoich ro?z?nych perspektyw i umieje?tnos?ci, moga? tworzyc? projekty wykraczaja?ce poza te realizowane w klasycznym systemie edukacji. Taki interdyscyplinarny model projektowy został wypracowany podczas pilotaz?u programu, kto?ry odbył sie? w 2019 roku.

Uczestnicy tegorocznej edycji be?da? realizowali projekty w ramach trzech s?ciez?ek tematycznych: wyzwania klimatyczne i turystyka (Biuro podro?z?y odwołanych), miasta przyszłos?ci (Miejska robotyka) oraz kultura i technologie (Dos?wiadczenia immersyjne). Kaz?da ze s?ciez?ek odwołuje sie? do wyzwan? zidentyfikowanych i badanych przez naukowco?w. Dla znalezienia dla nich skutecznych odpowiedzi i rozwia?zan?, potrzebne jest jednak poła?czenie działalnos?ci naukowej z kompetencjami kreatywnymi.

Ekspertami oraz mentorami tegorocznej edycji programu sa? uznani polscy i zagraniczni naukowcy oraz przedstawiciele sektora kreatywnego, m.in. Dan Hill - projektant, urbanista, profesor UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Honor Harger - kurator, dyrektor zarza?dzaja?ca ArtScience Museum w Singapurze, Eiske Tashikawa - dyrektor kreatywny japon?skiego studia NOSIGNER, David Delgado - strateg kreatywny z The Studio w NASA JPL, Jose Luis de Vincente - kurator, dyrektor artystyczny festiwalu Sonar+D w Barcelonie oraz Milena Ratajczak, Łukasz Alwast i Jan Pomierny - two?rcy studia Science Now. Zespo?ł uzupełniaja? eksperci naukowi wyłonieni spos?ro?d stypendysto?w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz instytucji partnerskich programu.

Organizatorem projektu jest Science Now - studio kreatywne

Realizacje? programu dofinansowano ze s?rodko?w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodza?cych z Funduszu Promocji Kultury - program rozwoju sektoro?w

kreatywnych.

projektowaniu strategicznym, komunikacji naukowej oraz rozwoju nowych

specjalizuja?ce sie? w

przedsie?wzie?c? biznesowych na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki.

Partnerami i patronami merytorycznymi programu sa? m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), Stowarzyszenie Two?rco?w Grafiki Uz?ytkowej (STGU), Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI), Uniwersytet w Lejdzie, studio NOSIGNER oraz Fundacja New Space.

wyłonione na podstawie selekcji zgłoszen? i rozmo?w kwalifikacyjnych. Rekrutacja trwa do 4 paz?dziernika 2020 na stronie: https://sciencenow.studio/artdesignscience/

Kontakt:
Anna Hynowska
Koordynator projektu:
anna.hynowska@sciencenow.studio  / Tel: +48 514 680 122