Dyplom ukończenia studiów

Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego - 01 marca 2021 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru - 01 marca 2021 r.