STRATEGIA, MISJA I WIZJA UCZELNI

VIAMODA Szkoła Wyższa stosuje zasadę równego traktowania wszystkich uczestników procesu dydaktycznego – pracowników, studentów, słuchaczy – bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe, wyznanie, światopogląd, wiek i stan zdrowia, a także dba o rozwój pracowników oraz wspiera wszechstronny rozwój osobowości i wrażliwości studentów.

 

Strategia VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie - pobierz

Misja i wizja VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie pobierz