WYMIANA WIEDZY Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie działając jako centrum kształcenia w obszarach branż kreatywnych: FASHION i CULINARY, przygotowuje swoich studentów do pracy zarówno na polskim rynku, jak i na bardzo konkurencyjnych rynkach zagranicznych. Proces edukacyjny, realizowany na bardzo wysokim poziomie, obejmuje zarówno międzynarodową teorię, jak i praktykę.

 

Strona praktyczna studiów realizowana jest m.in. w oparciu o szeroką i systematycznie rozwijaną współpracę partnerską z zagranicznymi instytucjami gospodarczymi, a także instytucjami wspierającymi rozwój tych rynków w Europie i na świecie. Specjalność FASHION dodatkowo obejmuje ścisłą kooperację z markami modowymi oraz firmami przemysłu odzieżowego (producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń dla branży oraz materiałów i dodatków odzieżowych), zaś specjalność FOOD m.in. współpracę ze światowymi markami sprzętu kuchennego i gastronomicznego, a także globalnymi markami przemysłu spożywczego.

 

Uczelnia prowadzi wszechstronną współpracę i wymianę wiedzy z międzynarodowymi instytucjami edukacyjnymi na świecie, równolegle działając w ramach programu Erasmus+. Umożliwia on międzynarodową wymianę studentów i wykładowców, realizację projektów badawczych, uczestnictwo w zagraniczne kursach, szkoleniach, wyjazdach na imprezy branżowe, a także realizację praktyk zawodowych i wizyt studyjnych.