Kurs "Konstrukcja i modelowanie form odzieży damskiej" to skondensowana forma kształcenie mająca na celu przekazanie fachowej, praktycznej wiedzy z obszaru tworzenia form odzieżowych, niezbędnej do procesu realizacji wyrobów. Ujęty w programie kursu szeroki zakres wiedzy, podzielony na 6 modułów tematycznych w oparciu o podział asortymentowy oraz umiejętności modelowania na podstawie siatki konstrukcyjnej i modelowania przestrzennego, a także konstrukcji i modelowania z wykorzystaniem systemu wspomagania CAD (Computer Aided Design).

Kształcenie rozpoczyna się od podstawowych wiadomości z antropometrii odzieżowej dotyczących: podstaw budowy ciała, pomiarów antropometrycznych, zasad tworzenia rozmiarów, techniki wykonywania pomiarów krawieckich, podziału populacji na grupy wiekowe i typologiczne, typy figur; nauki czytania i korzystania z tabel wymiarów uśrednionych, symboliki pomiarów itp. Tok kształcenia koncentruje się głównie na: omówieniu podstawowych metod konstrukcji odzieży, zdefiniowaniu związanych z tym pojęć, ćwiczeniach wyobraźni przestrzennej i zdobyciu umiejętności samodzielnej konstrukcji form odzieży damskiej na dolną i górną część ciała; opanowaniu konstrukcji wybranych baz -  standardów odzieży damskiej oraz modelowania na podstawie siatki konstrukcyjnej i formy konstrukcyjnej oraz opanowaniu podstaw modelowania przestrzennego. Omówione zostaną zagadnienia związane z pasowalnością odzieży - dodatki - tolerancje pasowań i ich rola w prawidłowym konstruowaniu i modelowaniu odzieży. Uczestnicy kursu poznają pełny cykl wspomagania komputerowego (CAD - Computer Aided Design) z obszaru konstrukcji i modelowania oraz nabędą umiejętności samodzielnej pracy w programie.

Modułowy system kursu to rozwiązanie odpowiadające na potrzeby szkoleniowe uczestników, dające możliwość wyboru poszczególnych modułów lub realizacji kursu zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

 

HARMONOGRAM KURSU NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 

DATA:              Rok akademicki 2019/2020

MIEJSCE:        VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, ul. Paca 37

GODZINY:       Łączna liczba godzin wszystkich modułów: 196

CENA:             Pełny kurs roczny (wszystkie moduły) 7 500 PLN  (Cena obejmuje materiały potrzebne do pracy podczas zajęć)

 

JESTEŚ  ZDECYDOWANY?

1. wypełnij formularz  >>>          

 

Na adres mailowy: marketing@viamoda.edu.pl

 

2. wyślij zgłoszenie o treści:

  • Konstrukcja i modelowanie form odzieży - pełny kurs roczny / moduł (nazwa modułu)
  • Imię i Nazwisko

 

3. dołącz podpisaną informację o ochronie danych osobowych

  • Informacja o ochronie danych osobowych:  pobierz

 

4. dołącz potwierdzenie przelewu

Numer konta:

PL 80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

Viamoda Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie
Bank BGŻ BNP ParibasS.A.


W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO, KONSTRUKCJA I MODELOWANIE FORM ODZIEŻY.
 

 

W odpowiedzi drogą mailową otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w kursie.

Uczestnicy pełnego (rocznego) szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia kursu KONSTRUKCJI I MODELOWANIA FORM ODZIEŻY DAMSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU WSPOMAGANIA CAD LECTRA

Uczestnicy szkolenia - moduł KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KONSTRUKCJI (CAD) otrzymają certyfikat ukończenia kursu KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KONSTRUKCJI CAD W SYSTEMIE LECTRA

 

 

KONTAKT : e-mail: marketing@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999