Program studiów stanowi połączenie minimum programowego, obowiązującego na kierunku Wzornictwo, z innowacyjnymi rozwiązaniami kształcenia. Atrakcyjne propozycje przedmiotów dających praktyczne wykształcenie są szczególnie mocno zaakcentowane w bloku przedmiotów kształcenia kierunkowego.

W trakcie pierwszych 3 semestrów studenci zdobywają podstawy wiedzy ogólnej i podstawowej z obszarów mody, zaś kolejne semestry procesu edukacyjnego dedykowane są przedmiotom związanym z wybraną specjalnością, w tym przypadku: Komunikacja w modzie i projektowanie marki. Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych oraz dedykowanych niniejszej specjalności.

 

Przedmioty dla powyższej specjalności

 • historia marki i marki modowej
 • projektowanie i budowanie strategii marki
 • zarządzanie designem
 • integracja komunikacji
 • język mody - PR i media
 • kreacja obrazu mody
 • pracownia technik komputerowych CAD
 • nowe narzędzia komunikacji
 • projektowanie komunikatu graficznego
 • projektowanie eventów promocyjnych
 • stylizacja i prezentacja kolekcji
 • wprowadzenie marki i produktu na rynek
 • pracownia projektu dyplomowego
 • seminarium dyplomowe

 

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • BHP
 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • technologia informacyjna
 • ochrona własności intelektualnej

 

Przedmioty podstawowe

 • historia sztuki, wzornictwa i kultury
 • podstawy rysunku
 • rysunek
 • zagadnienia kompozycji i nauka o kolorze
 • techniki plastyczne
 • kompozycja
 • grafika użytkowa
 • procesy projektowe a gospodarka
 • sztuka i kultura współczesna
 • moda jako zjawisko społeczne
 • fotografia i techniki multimedialne
 • wiedza o człowieku
 • wiedza techniczna i materiałoznawstwo
 • plener

 

Przedmioty kierunkowe

 • metodyka procesu projektowania
 • projektowanie marki
 • projektowanie produktu
 • projektowanie komunikacji i oddziaływań
 • projektowanie ekspozycji i VM
 • system i rynki w branży
 • trendy i zmiany estetyki
 • profesje w branży i planowanie rozwoju zawodowego
 • techniki autoprezentacji
 • innowacje technologiczne w branży
 • elementy ekonomii i przedsiębiorczości
 • organizacja i zarządzanie w sektorach kreatywnych
 • praktyki

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999  

 

PARTNERZY SPECJALNOŚCI: