O STUDIACH

Zapewniamy studentom  rzetelną wiedzę z podstaw projektowania, sztuki i wzornictwa. Rozbudzamy wrażliwość na kolor, formę, kompozycję, niezbędne do właściwego wykonywania zawodu projektanta w branży gastronomicznej. Tworzymy warunki praktycznego przygotowania zawodowego w obszarze Culinary/Food Design na kierunku: Wzornictwo.

 

Program kształcenia łączy trzy obszary: wzornictwo (szeroko rozumiane projektowanie dla gastronomii), aspekty technologiczne i biznesowe; daje też podbudowę teoretyczną z zakresu historii kuchni i kulinariów, geografii kuchni, narzędziowych technik i technologii stosowanych w branży.

 

W ramach specjalności Projektowanie dla gastronomii - FOOD DESIGN studenci otrzymują podstawy rozwijające ich wyczucie estetyki i świetny gust, a także umiejętności techniczne ułatwiające pracę w branży, poznają tradycyjne i awangardowe techniki projektowania dla gastronomii, otrzymują rzetelną wiedzę w zakresie obróbki typowych i luksusowych produktów, uczą się rozumienia „miejsca” jedzenia w historii kultury oraz spotkają się z najwybitniejszymi postaciami polskiej gastronomii. To właśnie w VIAMODA CULINARY SCHOOL otwieramy Laboratorium Smaku i prezentujemy alchemię kuchni, kształcąc jednocześnie nowoczesnych menedżerów i szefów kuchni świetnie zorientowanych we współczesnym rynku gastronomicznym.

 

Trwające siedem semestrów studia w VIAMODA CULINARY SCHOOL profesjonalnie przygotowują do podejmowania wyzwań zawodowych lub kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Autorski program studiów obejmuje połączenie trzech profili kształcenia:

  • praktyczno – projektowego i wykonawczego, 
  • kontekstowego w zakresie znajomości produktów, historii i antropologii jedzenia, 
  • biznesowego. 

 

Studia prowadzone są w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Food Design jest specjalnością dedykowaną przyszłym kreatorom kulinariów i twórcom konceptów gastronomicznych, szefom kuchni i dyrektorom artystycznym (koncepcyjnym) brandów gastronomicznych, ludziom kreatywnym o wrażliwości degustacyjnej i estetycznej, chcącym znaleźć swoje miejsce pracy w ekskluzywnych restauracjach i studiach kulinarnych,w których kreowane są nowe trendy w gastronomii.

 W trakcie pierwszych 3 semestrów studenci zdobywają podstawy: historii sztuki, wzornictwa i kultury, rozwoju i kontekstu społeczno-kulturowego, gastronomii, twórczego, kreatywnego, plastycznego myślenia i działania, znajomości organizacji branży kulinarnej, znajomości struktury i przemian rynku rozpoznawania i badania trendów oraz innowacji. Uczą się planować  własne ścieżki kariery oraz drogi rozwoju zawodowego w branży kulinarnej. 

 

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Studenci kierunku: Wzornictwo, specjalności Projektowanie dla gastronomii, zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im na pracę w renomowanych restauracjach oraz  na kreowanie własnych marek, doradztwo kompleksowe w branży w zakresie tworzenia i wprowadzenia na rynek brandu kulinarnego, opracowania dla niego identyfikacji graficznej, dress code, projektowania miejsca i przestrzeni biesiadnej i/lub wystawienniczej, opracowania menu, stylizacji potraw itp. W trakcie studiów uzyskają wiedzę i umiejętności z obszaru planowania i realizacji projektu. Będą posiadali zarówno przygotowanie w zakresie technik kulinarnych, jak i pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych o odpowiedniej jakości i przydatności technologicznej. Będą znali historię i oblicza kuchni polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dań regionalnych, jak i kuchni świata oraz historię i obyczajowość związaną z kulturą stołu.


Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia firmy gastronomicznej zarazem od strony estetycznej, jak i technologicznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej. Zdobędą umiejętności w zakresie autoprezentacji i kształtowania swojego wizerunku oraz odpowiednie zaplecze intelektualne inspirujące do własnych, autorskich poszukiwań w zakresie sztuki kulinarnej – projektowania dla gastronomii.

 

 

LABORATORIUM KULINARNE I LABORATORIUM SMAKU

Laboratorium Smaku to profesjonalnie wyposażone przestrzenie kuchenne, gdzie studenci poznają alchemię kuchni pod okiem najwybitniejszych postaci polskiej branży kulinarnej.

 

   

   

 

Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu specjalności "Projektowanie dla gastronomii (Food Design)":

  • Szef kuchni
  • Dyrektor kreatywny
  • Manager restauracji, projektant
  • Dziennikarz kulinarny
  • Specjalista przemysłu gastronomicznego

 

 

  PROGRAM KSZTAŁCENIA - link

  ZASADY NABORU, OPŁATY - link

 
 
 
 PARTNERZY SPECJALNOŚCI