Program studiów stanowi połączenie minimum programowego, obowiązującego na kierunku Wzornictwo, z innowacyjnymi rozwiązaniami kształcenia. Atrakcyjne propozycje przedmiotów dających praktyczne wykształcenie są szczególnie mocno zaakcentowane w bloku przedmiotów kształcenia kierunkowego.

W trakcie pierwszych 3 semestrów studenci zdobywają podstawy wiedzy ogólnej i podstawowej z obszarów mody, zaś kolejne semestry procesu edukacyjnego dedykowane są przedmiotom związanym z wybraną specjalnością, w tym przypadku: PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING. Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych oraz dedykowanych niniejszej specjalności.

 

Przedmioty dla powyższej specjalności

 • historia marki i marki modowej
 • projektowanie strategii marki
 • zarządzanie designem
 • język mody – komunikacja z otoczeniem medialnym
 • podstawy marketingu z elementami e-marketingu
 • strategie promocji i PR w organizacji
 • pracownia technik komputerowych CAD
 • nowe narzędzia komunikacji
 • projektowanie zorientowane na odbiorcę (usability & user experience)
 • projektowanie komunikacji wizualnej w oparciu o DNA marki (visual branding)
 • projektowanie komunikatu graficznego
 • realizacja obrazów ruchomych
 • technologia obrazu i postprodukcja
 • fotografia produktowa
 • fotografia wizerunkowa
 • trendy w fotografii mody i filmie reklamowym
 • projektowanie i produkcja sesji zdjęciowych
 • projektowanie eventów promocyjnych
 • stylizacja i prezentacja kolekcji
 • wprowadzanie marki i produktu na rynek
 • praktyki specjalnościowe
 • seminarium dyplomowe
 • pracownia projektu dyplomowego

 

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • BHP
 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • technologia informacyjna
 • ochrona własności intelektualnej

 

Przedmioty podstawowe

 • historia sztuki, wzornictwa i kultury
 • techniki plastyczne
 • rysunek
 • kompozycja
 • podstawy rysunku
 • zagadnienia kompozycji i nauka o kolorze
 • grafika użytkowa
 • sztuka i kultura współczesna
 • moda jako zjawisko społeczne
 • fotografia i techniki multimedialne
 • wiedza o człowieku
 • wiedza techniczna i materiałoznawstwo
 • procesy projektowe a gospodarka
 • plener

 

Przedmioty kierunkowe

 • metodyka procesu projektowania
 • projektowanie marki
 • projektowanie produktu
 • projektowanie komunikacji i oddziaływań
 • projektowanie ekspozycji i VM
 • trendy i zmiany estetyki
 • system i rynki w branży
 • profesje w branży i planowanie rozwoju zawodowego
 • techniki autoprezentacji
 • innowacje technologiczne w branży
 • elementy ekonomii i przedsiębiorczości
 • organizacja i zarządzanie w sektorach kreatywnych
 • praktyki kierunkowe