Program studiów stanowi połączenie minimum programowego, obowiązującego na kierunku Wzornictwo, z innowacyjnymi rozwiązaniami kształcenia. Atrakcyjne propozycje przedmiotów dających praktyczne wykształcenie są szczególnie mocno zaakcentowane w bloku przedmiotów kształcenia kierunkowego.

W trakcie pierwszych 3 semestrów studenci zdobywają podstawy wiedzy ogólnej i podstawowej z obszarów mody, zaś kolejne semestry procesu edukacyjnego dedykowane są przedmiotom związanym z wybraną specjalnością, w tym przypadku: PROJEKTOWANIE SPRZEDAŻY, VM, UX I E-COMMERCE. Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych oraz dedykowanych niniejszej specjalności.

 

Przedmioty dla specjalności

 • elementy prawa w procesach sprzedaży
 • historia marki i marki modowej
 • obsługa płatności internetowych
 • podstawy marketingu z elementami e-marketingu
 • pracownia technik komputerowych CAD
 • zarządzanie sprzedażą
 • nowe narzędzia komunikacji
 • projektowanie customer experience
 • projektowanie na potrzeby e-commerce
 • projektowanie zorientowane na odbiorcę (usability i user experience)
 • zarządzanie designem
 • fotografia produktowa
 • projektowanie eventów promocyjnych
 • monitoring zachowań konsumenckich w Internecie
 • wprowadzenie marki i produktu na rynek
 • projektowanie przestrzeni sprzedażowej i wystawienniczej (VM)
 • innowacje w procesach sprzedażowych
 • praktyki specjalnościowe
 • seminarium dyplomowe
 • pracownia projektu dyplomowego

 

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • BHP
 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • technologia informacyjna
 • ochrona własności intelektualnej

 

Przedmioty podstawowe

 • historia sztuki, wzornictwa i kultury
 • techniki plastyczne
 • rysunek
 • kompozycja
 • podstawy rysunku
 • zagadnienia kompozycji i nauka o kolorze
 • grafika użytkowa
 • sztuka i kultura współczesna
 • moda jako zjawisko społeczne
 • fotografia i techniki multimedialne
 • wiedza o człowieku
 • wiedza techniczna i materiałoznawstwo
 • procesy projektowe a gospodarka
 • plener

 

Przedmioty kierunkowe

 • metodyka procesu projektowania
 • projektowanie marki
 • projektowanie produktu
 • projektowanie komunikacji i oddziaływań
 • projektowanie ekspozycji i VM
 • trendy i zmiany estetyki
 • system i rynki w branży
 • profesje w branży i planowanie rozwoju zawodowego
 • techniki autoprezentacji
 • innowacje technologiczne w branży
 • elementy ekonomii i przedsiębiorczości
 • organizacja i zarządzanie w sektorach kreatywnych
 • praktyki kierunkowe