O STUDIACH

Specjalność dedykowana przyszłym projektantom procesu sprzedaży produktów mody, w tym dóbr premium i luksusowych z uwzględnieniem kanałów internetowych, wpisanych w szeroko rozumianą koncepcję e-commerce.

Proces dydaktyczny kładzie nacisk na aspekty estetyczne, design, modę, ale również bardzo ważne na obecnym rynku, na którym podaż dóbr przewyższa znacznie popyt, projektowanie przeżycia zakupowego związanego z kreacja tzw. customer experience (doświadczenia klienta). W każdym procesie  projektowym, którego jednym z celów jest komercjalizacja, centrum uwagi powinno być skupione na kliencie. Nawet jednak najlepszy produkt nie zostanie przez klientów doceniony, jeśli proces jego sprzedaży kanałami tradycyjnymi lub on – line nie będzie odpowiadał pewnym standardom budowanym na płaszczyznach poznawczej (dotarcie do klienta, pokazanie mu produktu), behawioralnej (kształtowanie pożądanych zachowań klienta) i emocjonalnej (budowanie pozytywnych emocji związanych z procesem zakupowym).  Poprzez właściwe zaprojektowanie procesu sprzedaży dochodzi do celowej interakcji, która dokonuje się między konsumentem, a dostawcą określonego produktu na rynek (producentem, marką, sklepem, punktem usługowym etc.). Na takie doświadczenie składa się wiele elementów, z których, w przypadku branży mody, estetyka sklepu, jego wystrój, ekspozycja produktu, wszystkie elementy szeroko rozumianego Visual Merchendisingu, projekt strony internetowej, sklepu wirtualnego są szczególnie istotne. Pozytywna ocena emocjonalna procesu sprzedaży to naprawdę istotna część sumy doświadczeń, nierzadko ważniejsza od tej poznawczej, bo dłużej i mocniej przechowywana w pamięci. Dlatego też nie zawsze najistotniejsze będzie, co sklep oferuje swoim odbiorcom, ale też – jak to robi.

Zmieniający się świat, ścierające się w nim tendencje: lokalne versus globalne, fast versus slow fashion, konsumpcja versus świadoma powściągliwość zakupowa wymuszają na markach zmierzenie się z problemem budowania własnej tożsamości, autentyczności – bez względu na wybrany kierunek rozwoju i obszar działania. Odpowiedź na pytanie: co kształtować będzie oblicze handlu modą w ciągu najbliższych lat (?), wciąż pozostaje otwarta. Wiemy na pewno, że nowe obszary aktywności rynkowej firm: personalizacja produktu, mobilne technologie, dostawy zamówień tego samego dnia, wykorzystanie w retailu technologii symulacji 3D odzieży, skanowania klientów (skanatary), wirtualnych przymierzalni, techniki VR( ang. Virtual Reality –rzeczywistość wirtualna, fantomayka) i AR (ang. Augmented Reality – rzeczywistość rozszerzona) to innowacyjne obszary działań, które będą zmieniały formę i kanały sprzedaży produktów mody. Na rynku poszukiwane więc będą nowe umiejętności i kompetencje – projektowania na potrzeby zaawansowanych procesów sprzedażowych oraz kreatywność w obszarze kreowania doświadczeń klientów w kanale sprzedaży tradycyjnej.

Każdy kontakt klienta z produktem lub marką tworzy w nim pewne doświadczenie, z którego zdaje sobie sprawę w mniejszym lub większym stopniu. Suma tych wszystkich doświadczeń gromadzonych w czasie i popartych doświadczeniami innych klientów, wpływa na jego decyzje zakupowe, tj. wybór dostawcy produktów lub usług. Zarządzanie doświadczeniem klientów polega na takim kształtowaniem procesów kontaktu z grupą docelową, aby na każdym etapie zakupowym i przez cały okres nawiązanych relacji, dawać klientowi maksimum satysfakcji i wyróżnić się na tle konkurencji. W obecnych czasach sprzedaż produktów mody urasta do rangi jednego z najważniejszych obszarów działań firm i marek branżowych, na których koncentrowana jest uwaga i przeznaczane znaczne nakłady (kampanie reklamowe, wizerunkowe, marketingowe, produktowe itp..)

Studia prowadzone są w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu niniejszej specjalności:

  • Właściciel, dyrektor artystyczny, członek zespołu kreatywnego firmy marchendisangowej lub agencji kreatywnej pracującej na rzecz branży mody
  • Specjalista ds. sprzedaży tradycyjnej i internetowej
  • Szef działu sprzedaży w korporacji modowej lub domu mody
  • Specjalista z obszaru VM, visual merchandieser
  • Specjalista ds.projektowania customer experience
  • Doradzca sprzedażowy marki