JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI   >>>    

Program studiów stanowi połączenie minimum programowego, obowiązującego na kierunku Wzornictwo, z innowacyjnymi rozwiązaniami kształcenia. Atrakcyjne propozycje przedmiotów dających praktyczne wykształcenie są szczególnie mocno zaakcentowane w bloku przedmiotów kształcenia kierunkowego.

W trakcie pierwszych 3 semestrów studenci zdobywają podstawy wiedzy ogólnej i podstawowej z obszarów mody, sztuk plastycznych czy kultury, zaś kolejne semestry procesu edukacyjnego dedykowane są przedmiotom związanym z wybraną specjalnością, w tym przypadku Projektowanie ubioru i zarządzania technologiąPoniżej znajduje się wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych oraz dedykowanych niniejszej specjalności.

 

> Przedmioty dla powyższej specjalności

 • rysunek żurnalowy
 • rysunek technologiczny
 • zarządzanie technologią produkcji odzieży
 • budowa i właściwości odzieży
 • struktura i projektowanie kolekcji
 • pracownia kształtowania formy i projektowanie odzieży 
 • pracownia konstruowania i modelowania odzieży
 • pracownia technik komputerowych CAD
 • pracownia realizacji wzorów
 • dokumentacja produkcyjna i kalkulacja kosztów
 • pracownia koncepcyjna - rozwój nowych produktów
 • stylizacja i prezentacja kolekcji
 • wykańczanie i uszlachetnianie tekstyliów
 • praktyki specjalnościowe
 • pracownia realizacji kolekcji dyplomowej
 • seminarium dyplomowe
 • projekt dyplomowy

 

> Przedmioty kształcenia ogólnego

 • BHP
 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • technologia informacyjna
 • ochrona własności intelektualnej

 

> Przedmioty podstawowe

 • historia sztuki, wzornictwa i kultury
 • podstawy rysunku
 • rysunek
 • zagadnienia kompozycji i nauka o kolorze
 • techniki plastyczne
 • kompozycja
 • grafika użytkowa
 • procesy projektowe a gospodarka
 • sztuka i kultura współczesna
 • moda jako zjawisko społeczne
 • fotografia i techniki multimedialne
 • wiedza o człowieku
 • wiedza techniczna i materiałoznawstwo
 • plener

 

> Przedmioty kierunkowe

 • metodyka procesu projektowania
 • projektowanie marki
 • projektowanie produktu
 • projektowanie komunikacji i oddziaływań
 • projektowanie ekspozycji i VM
 • system i rynki w branży
 • trendy i zmiany estetyki
 • profesje w branży i planowanie rozwoju zawodowego
 • techniki autoprezentacji
 • innowacje technologiczne w branży
 • elementy ekonomii i przedsiębiorczości
 • organizacja i zarządzanie w sektorach kreatywnych
 • praktyki kierunkowe

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

 

PARTNERZY STUDIÓW: