O STUDIACH

Specjalność dedykowana przyszłym projektantom, technologom odzieżownictwa, a także przyszłym managerom produktu, których interesuje projektowanie połączone z zarządzaniem produktem - od pomysłu, poprzez projekt z pełną dokumentacją techniczną, aż do jego wytworzenia. W trakcie procesu kształcenia studenci poznają procesy projektowe i realizują je samodzielnie z synergicznym wsparciem wiedzy technologicznej, managersko-marketingowej, na temat innowacji, świadomości trendów modowych, technologicznych, produktowych i projektowych. Wykorzystują w swoich działaniach technologie IT i profesjonalne programy wsparcia z obszaru CAD.

Proces dydaktyczny kładzie nacisk na aspekty estetyczne, design, modę, ale również inżynierskie: świadomość technologii przemysłowych, inżynierii materiałowej, organizacji procesów wytwórczych w branży, dokumentacji projektowej i produkcyjnej, jakości wyrobów i jej kontroli, odbioru produkcji oraz wprowadzania produktów na rynek wraz z elementami marketingu i efektywności ekonomicznej.

Dajemy szansę nawiązania profesjonalnych kontaktów z firmami produkującymi odzież i specjalistami pracującymi na rzecz przemysłu mody. Dzięki bliskiej współpracy z firmami branży odzieżowej. Uczelnia umożliwia także swoim studentom udział, jeszcze w trakcie studiów, w przygotowaniu autorskich projektów kolekcji, z których najlepsze są wdrażane do produkcji. Poprzez umiejscowienie tego produktu w realnych warunkach działającej na rynku firmy odzieżowej, stwarza studentom tej specjalności niepowtarzalną okazję udziału w pełnym procesie tworzenia własnych produktów.

Studia prowadzone są w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Projektowanie (design)

Kształcimy ogólnoplastycznie, artystycznie i humanistycznie opierając się na wzorcach i kadrze akademii sztuk pięknych oraz europejskich uczelni, mając na celu rozwinięcie jak największej wrażliwości i kreatywności twórczej projektanta, związanej z rozumieniem rozwoju estetyki, postrzegania mody jako twórczego działania funkcjonującego na pograniczu sztuki, technologii i biznesu.

Technologia

Kładziemy nacisk na rozumienie ścisłych związków pomiędzy projektowaniem, a technologią i funkcjonalnością produktu oraz aspekty mody ważne w XXI wieku: nowe warunki produkcji, możliwości projektowania (technologie 3D: od skanera do produktu), nowoczesne materiały (inżynieria materiałów tekstylnych, bionika, tekstronika, nanotechnologia), niekonwencjonalne struktury produktów (odzież  interaktywna, intelligence clothing, werble electronics).

Zarządzanie (biznes)

Przekazujemy podstawy myślenia przedsiębiorczego, rozumienia swojej pracy w kontekście struktury branży i rynku, znajomości organizacji firm modowych, znajomości segmentacji rynku i oferty produktowej, umiejętności planowania kariery, rozumienia przemian i rozwoju rynku oraz mechanizmów ekonomicznych, znajomości specyfiki marketingu mody oraz nowatorskich metod komunikacji i sprzedaży (e-tailoring, e-marketing, mass customization). 

 

Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu niniejszej specjalności:

  • Koordynator i manager produktu
  • Merchandiser i manager kolekcji
  • Specjalista do spraw zakupów materiałów bądź kolekcji
  • Specjalista od technologii i konstrukcji z przygotowaniem kreatywnym
  • Samodzielny przedsiębiorca