JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI  

 

ARANŻACJA PRZESTRZENI Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII 

Projektowanie przestrzeni oraz scenografii na potrzeby branży mody nabiera obecnie nowego znaczenia. W aranżacji wnętrz i otoczenia coraz większą rolę przypisuje się emocjom oraz rozwiązaniom ukierunkowanym na budowanie odpowiedniej atmosfery wokół marki i produktu. Wzornictwo przestrzenne aplikujące w proces projektowy wiedzę o zmieniających się potrzebach odbiorców, wykorzystujące techniki marketingu sensorycznego (światło, zapach i dźwięk), oraz kreujące właściwe user experience jest jednym z najszybciej rozwijających się i perspektywicznych sektorów usług projektowych, w szczególności w odniesieniu do branż kreatywnych jak moda.     

 

>   CELE STUDIÓW

Dzięki studiom ARANŻACJA PRZESTRZENI Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII, słuchacze nabędą umiejętność projektowania tematycznego dostosowanego do charakteru, sposobu użytkowania i funkcji docelowej projektowanej przestrzeni, a także czasu, w jakim będzie ona funkcjonowała. 

Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad kompozycji przestrzennej, ergonomii i funkcjonalności wnętrz i wyposażenia;
  • Usystematyzowanie wiadomości nt. oddziaływania kolorystki i formy z elementami materiałoznawstwa, stylizowania przestrzennego, wystawienniczego i sztuki dekoracji wykorzystywanych w branży mody; 
  • Zapoznanie się z zasadami optymalnego doboru odpowiednich form i struktur, zgodnych z DNA marki, wspierających budowanie odpowiedniego wizerunku marki lub produktu, i kreujących oczekiwane user experience butików czy showroom’ów;
  • Znajomość materiałów pod względem ich wytrzymałości na potrzeby aranżacji czasowych takich, jak: pop up store, wystawy, witryny, stoiska targowe, wybiegi, scenografia event’owe; 
  • Umiejętność swobodnej interpretacji i komponowania stylów w architekturze.    

 

>   ADRESACI

  • Obecni oraz przyszli architekci i projektanci wnętrz oraz visual merchandiserzy, którzy chcieliby specjalizować się w realizacji projektów na potrzeby branży mody;
  • Scenografowie i dekoratorzy, którzy chcieli by pogłębić wiedzę nt. roli scenografii w projektowaniu wydarzeń;
  • Specjaliści ds. aranżacji przestrzeni sprzedażowych, wystawienniczych oraz scenografii evento’owej, telewizyjnej i pokazów mody;
  • Absolwenci architektury i kierunków artystycznych pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zasady projektowania przestrzennego na potrzeby branży mody.

 

>  WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, przygotowanie Projektu Dyplomowego (grupowego) z zakresu aranżacji przestrzeni lub scenografii na potrzeby branży mody w formie pisemnej i przeprowadzenie jego prezentacji.

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999