JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI   >>>    

 

Komunikacja wizualna jest jedną z najważniejszych form komunikacji w branży mody. Za pomocą obrazu tworzymy niewerbalny komunikat spójny z DNA marki, opowiadamy jej historię, a także przekazujemy dzięki percepcji podprogowej wartości, emocje i idee stojące za kolekcją i produktem. Zdjęcie i film są kluczowymi i najbardziej skutecznymi narzędziami oddziaływania na odbiorcę komunikatu i tworzenia storytelling’u. Jak to wszystko osiągnąć za pomocą fotografii i video?

 

>   CELE STUDIÓW

Dzięki studiom FOTOGRAFIA MODOWA i VIDEO słuchacze poznają zasady projektowania komunikacji wizualnej wokół marki i produktu za pomocą obrazu, a także nabędą umiejętności teoretyczne i praktyczne obejmujące technologię obrazu, fotografię stacjonarną i mobilną, zapis i obróbkę materiału wyjściowego oraz postprodukcję w programach graficznych na potrzeby branży mody.

 

Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie wiedzy dotyczącej kreowania wizerunku za pomocą obrazu, rozumienia jego roli w branżach kreatywnych, a także najnowszych technik komunikacji wizualnej w branży mody;
  • Usystematyzowanie wiadomości nt. rodzajów zdjęć i sesji zdjęciowych w branży oraz wykorzystanie ich w materiałach wizerunkowych oraz komunikacji marki; 
  • Zapoznanie się z założeniami organizacji i produkcji sesji zdjęciowych, tworzenia koncepcji – brief, moodboard, lokacja, wybór fotografa, modeli, make’up artysty i stylisty fryzur oraz budżetowaniem;
  • Poznanie technik postprodukcji oraz nabycie umiejętności obróbki zdjęć i montażu video.

 

>   ADRESACI

  • Obecni oraz przyszli fotografowie i operatorzy obrazu, którzy chcieliby specjalizować się w realizacji zdjęć i video na potrzeby branży mody;
  • Osoby, które chciałyby pogłębić wiedzę nt. komunikacji wizualnej, produktowej oraz video;  
  • Absolwenci kierunków artystycznych związanych z fotografią, pragnący poszerzyć swoją wiedzę nt. nowatorskich technik postprodukcji stosowanych obecnie w branży mody.

 

>   WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, przygotowanie Projektu Dyplomowego (grupowego) z zakresu fotografii modowej lub video w formie pisemnej wraz z elementami interaktywnymi oraz przeprowadzenie jego prezentacji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM I ZASADAMI NABORU!

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999