JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI  

 

KOMUNIKACJA I PR W MODZIE  (Fashion Communication & PR)

czyli jak mówić, żeby nas słuchano, a komunikat sprzedawał produkt?

 

Fashion Communication & PR to jeden z najbardziej aktualnych kierunków rozwoju zawodowego w branży mody. Tworzenie spójnego komunikatu marki, projektu jest jak umiejętne opowiadanie wciągającej, oryginalnej historii, niosącej niepowtarzalny przekaz emocjonalny i wizualny, spójny w warstwie werbalnej i obrazów, wykreowany przez autora na potrzeby skutecznego dotarcia do potencjalnych klientów (rynku) i mediów. Opowieść ta, łącząc odpowiednie środki przekazu oparte na słowie i obrazie, buduje w klientach pragnienie posiadania oraz chęć identyfikowania się z danym brandem lub konkretnymi produktami. Fashion Communicaction scala więc storytelling z profesjonalnym doborem środków, timingiem przekazu oraz ze znajomością zachowań konsumenckich. Działania PR’owe służą: budowaniu właściwych kontaktów z otoczeniem marki, utrwalaniu pożądanego  wizerunku brandu u odbiorców, kreowaniu obrazu firmy lub organizacji poprzez dotarcie z informacją na temat firmy, jej produktów lub usług do liderów opinii, prowadzenie procesu zarządzania informacją, które ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, jej integralności ze środowiskiem ją otaczającym poprzez wytworzenie zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku. Działania PR’owe uważa się  za strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja tak wewnątrz niej, jak i z otoczeniem.

 

 

> CELE STUDIÓW

Kształcenie specjalistów ds. wizerunku marek i firm modowych, ekspertów współczesnych mediów modowych, pracowników agencji PR’owych, reklamowych i marketingowych działających na potrzeby rynku mody.

 

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie wiedzy o rozwoju współczesnej mody i perspektywach funkcjonowania na branżowym rynku;
 • usystematyzowanie znajomości  rynku i systemu mody (krajowego i światowego) oraz jego otoczenia (media, targi, agencje);
 • określanie i budowanie tożsamości marki modowej oraz planowanie strategii jej rozwoju ;
 • znajomość rynku mediów i jego przemian;
 • copywriting i storytelling – tworzenie przekazu słownego budującego tożsamość marki, wpisanego w jej DNA oraz sprzedającego produkty;
 • tworzenie i posługiwanie się komunikacją wizualną dopasowaną do marki, produktu i celu strategicznego;
 • znajomość specyfiki działań PRowych na rynku mody.

 

> ADRESACI

 • młodzi projektanci i właściciele marek modowych, którzy samodzielnie prowadząc swoje firmy, muszą zajmować się również działaniami z obszaru marketingu, reklamy i PR’u;
 • absolwenci kierunków zarzadzania, marketingu i PR’u chcący sprofilować swoją karierę w dziedzinie mody;
 • absolwenci kierunków projektowych pragnący poszerzyć swoja wiedzę o komunikację w branży mody;
 • osoby rozwijające ścieżkę kariery w dziedzinie mody, chcące podnieść kwalifikacje w obszarach komunikacji i PR’u.

 

> WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, przygotowanie Projektu Dyplomowego (grupowego) z zakresu komunikacji i PR’u mody w formie pisemnej i przeprowadzenie jego prezentacji.

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999