JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI  

 

O STUDIACH

Studia podyplomowe "Konstrukcja i modelowanie form odzieży damskiej" to skondensowana forma kształcenia podyplomowego mająca na celu przekazanie fachowej, praktycznej wiedzy z obszaru tworzenia form odzieżowych, niezbednej do procesu realizacji wyrobów. Kształcenie rozpoczyna się od podstawowych wiadomości z antropometrii odzieżowej dotyczących: podstaw budowy ciała, pomiarów antropometrycznych, zasad tworzenia rozmiarów, techniki wykonywania pomiarów krawieckich, podziału populacji na grupy wiekowe i typologiczne, typy figur; nauki czytania i korzystania z tabel wymiarów uśrednionych, symboliki pomiarów itp. Tok kształcenia koncentruje się głównie na: omówieniu podstawowych metod konstrukcji odzieży, zdefiniowaniu związanych z tym pojęć, ćwiczeniach wyobraźni przestrzennej i zdobyciu umiejęności samodzielnej konstrukcji form odzieży damskiej na dolną i górną część ciała; opanowaniu konstrukcji wybranych baz -  standardów odzieży damskiej oraz modelowania na podstawie siatki konstrukcyjnej i formy konstrukcyjnej oraz opanowaniu podstaw modelowania przestrzennego. Omówione zostają zagadnienia związane z pasowalnością odzieży - dodatki - tolerancje pasowań i ich rola w prawidłowym konstruowaniu i modelowaniu odzieży. Słuchacze poznają kierunki rozwojowe w konstrukcji odzieży z realnym wykorzystaniem wspomagania CAD oraz z uwzględnieniem skaningu sylwetek i konstrukcji w 3D. Słuchacze poznają pełny cykl wspomagania komputerowego (CAD - Computer Aided Design) z obszaru konstrukcji i modelowania oraz nabywają umiejętności samodzielnej pracy w programie.

 

CELE STUDIÓW

Intensywne kształcenie profesjonalistów dla branży mody - poszukiwanych na rynku specjalistów - konstruktorów, którzy potrafią posługiwać się programami CAD przeznaczonymi do konstrukcji i modelowania odzieży.  Słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im na samodzielne wykonywanie konstrukcji form do projektów odzieży damskiej. Poznają metody konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem metod empirycznych z uogólnionym przepisem analitycznym oraz metod drapowania (modelowania przestrzennego). Potrafią samodzielnie sporządzić siatki konstrukcyjne dla bazowych modeli odzieży damskiej przeznaczonej na górną i dolną część ciała, potrafią konstruować standardy odzieży. Rozumieją i umieją samodzielnie wykonać modelowanie form odzieży na podstawie zadanego projektu oraz własnej idei projektowej. Rozumieją różnice między konstruowaniem odzieży na miarę oraz w warunkach przemysłowych – według tabel szczegółowych wymiarów lub wzorców produkcyjnych. Rozumieją rolę pomiarów antropometrycznych w przemysłowej konstrukcji odzieży. Potrafią wykonać pomiary krawieckie oraz konstrukcję według indywidualnego projektu i dla konkretnego użytkownika odzieży. Potrafią samodzielnie modelować formy bazowe stosownie do projektu odzieży. Znają kierunki rozwoju metod konstrukcji i rozumieją rolę wspomagania komputerowego CAD w procesach konstrukcji, modelowania i stopniowania form odzieży. Rozumieją zmiany – poszukiwanie metod przestrzennego projektowania realizowanego równocześnie z konstrukcją z wykorzystaniem pełnego wspomagania CAD. Potrafią użytkować wybrany system CAD w obszarze konstrukcji i modelowania odzieży.

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów artystycznych, projektowych, inżynierskich lub innych pracujący w branży mody, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje o zakres związany z konstrukcją i modelowaniem form odzieży damskiej. Osoby chcące prowadzić pracownie usługowe z obszaru konstrukcji, chcące pracować w działach przygotowania produkcji firm odzieżowych, pragnące projektować odzież damską  i mieć możliwość samodzielnej realizacji swoich projektów, pragnące otworzyć autorskie atelier konstrukcyjne i/lub projektowe.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

Efekty uczenia się będą weryfikowane etapowo i będą odnosiły się do sprawdzenia wiedzy, umiejetności i kompetencji słuchczy dotyczącej obszaru studiów w czasie realizacji prac projektowych na zajęciach. Warunkiem ukończenia studiów jest: uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego - egzamin przed komisją polegający na odpowiedzi na dwa losowe pytania z puli wcześniej udostępnianych pytań egzaminacyjnych oraz realizacja i obronie projektu dyplomowego (np. opracowanie zasdy konstrukcji i/lub modelowania dla wybranego projektu) oraz przedłożenie teczki projektowej z wykonanymi wszystkimi zadaniami projektowymi wykonywanymi w czasie studiów.

 

 

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999