O STUDIACH

W dobie przesytu informacji pojęcie kuratora zmienia się i w znaczący sposób rozszerza swój zakres. Rola Kuratora Mody XXIw. rozciąga się w przestrzeniach publicznych, galeriach komercyjnych i handlowych, jak i świecie wirtualnym oraz wydawniczym. Program studiów pozwoli poznać zagadnienia od początków historii mody oraz sposób współpracy marek luksusowych z artystami. Na zajęciach zaprezentowane i omawiane zostaną również formy działań performatywnych i sposób budowania wystaw w takich ośrodkach muzealnych, jak chociażby.: Victoria & Albert Museum, MOMA, Royal Ontario Museum. Zasady tworzenia kolekcji, współtworzenie strategii handlowych dla marek, a także wspieranie ich w zakresie organizacji wystaw o charakterze krytycznym bądź popularnym to również pola działań Kuratorów. Pozycja tej profesji jest widziana jako krytyczna praktyka otwierająca nowe sposoby konceptualizacji i teoretyzowania mody. W toku studiów przedstawione zostaną również zagadnienia z zakresu krytycznej analizy projektów, pisania tekstów o tematyce modowej oraz tajników organizacji wydarzeń, co pozwoli zdobyć unikatową wiedzę, która staje się niezbędne na rynku.

 

CELE STUDIÓW

Studenci studiów Kurator i Krytyk Mody zdobędą wiedzę na temat specyfiki zawodu kuratora i krytyka mody, poznają narzędzia niezbędne do organizacji wydarzeń i pisania tekstów, a także podstawy z zakresu wiedzy o materiałach i przekroju dotyczącego historii mody, filmu modowego, sztuki i designu osadzone we współczesnych trendach społecznych i kulturowych.

 

ADRESACI

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych, menagerów mody i przemysłów kreatywnych, przyszłych kuratorów, dziennikarzy, blogerów jak również aktywnych zawodowo kuratorów i felietonistów, którzy chcą ukierunkować swoją wiedzę w dziedzinach związanych z modą. Do grona studentów zapraszamy również pasjonatów „fashion”, którzy chcą przełożyć swój zapał na życie zawodowe lub chcą poszerzyć dotychczasową wiedzę.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego z zakresu pracy Kuratora i Krytyka Mody w formie pisemnej.