JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI  

 

O STUDIACH

Studia "Produkcja wydarzeń i pokazów mody" to studia łączące wiedzę akademicką z wiedzą praktyczną, co jest gwarantem przekazywania słuchaczom wiedzy najbardziej aktualnej oraz zweryfikowanej przez rynek. Dzięki takiej formule studia stanowią element poszerzania oraz doskonalenia kompetencji słuchaczy, a tym samym zwiększenia ich konkrencyjności na rynku pracy.

 

 

CELE STUDIÓW

Intensywne kształcenie profesjonalistów branży mody - specjalistów komunikacji i promocji marek modowych odpowiadających za kształtowanie spójnego wizerunku firmy i projektów modowych, reżyserów, producentów i organizatorów pokazów mody oraz innych wydarzeń promocyjnych, kuratorów inicjatyw poświęconych modzie.

 

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów artystycznych, projektowych, marketingowych czy biznesowych, którzy chcą rozwijać swoja karierę w dziedzinie mody lub podnieść kwalifikacje w tym obszarze.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

Efekty kształcenia będą weryfikowane etapowo i będą odnosiłu się do weryfikacji wiedzy, umiejetności i kompetencji słuchczy.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego - egzamin przed komisją oparty na pytaniach zamknietych (słuchacz losuje 2 spośród 30 określonych pytań dotyczących porgramu studiów) oraz przygotowanie indywidualnego lub grupowego Projektu dyplomowego z zakresu studiów np. projekt wydarzenia promocyjnego w formie pisemnej i wizualnej a także jego obrona przed komisją.

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999