O STUDIACH

Moda i design w obecnych czasach ulegają niezmiernie szybkim transformacjom, a samo śledzenie trendów i podążanie za nimi nie jest już wystarczające. Zdolność rozpoznawania i prognozowania rodzących się tendencji lub wręcz wpływanie na ich powstawanie, staje się głównym zadaniem wszystkich menedżerów zarządzających produktami i usługami.

Prognozowanie trendów w obszarach mody i designu to intensywne studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych, projektowych i biznesowych oraz młodych profesjonalistów, pragnących uzupełnić swoje przygotowanie o umiejętności badania trendów, powstawania tendencji estetycznych, konsumenckich i rynkowych w rozwoju mody i sektorów kreatywnych, a także innowacji i nowych produktów. Program realizowany jest poprzez wykłady, badania, analizy, prezentacje, spotkania eksperckie, warsztaty i studia przypadków, które umożliwiają studentom zdobywanie umiejętności prognozowania w oparciu o wiedzę praktyczną.

 

 

CELE STUDIÓW

Studenci tego kierunku studiów podyplomowych zdobędą wiedzę na temat specyfiki branży mody oraz nauczą się jak analizować przemiany kulturowo-społeczne, badać i przewidywać trendy estetyczne czy rynkowe, kreować nowe kolekcje, produkty i technologie oraz tworzyć nowe strategie marketingowe.

 

ADRESACI

  • absolwenci kierunków projektowych, plastycznych, fotograficznych i podobnych, chcący sprofilować swoją karierę w dziedzinie mody
  • managerowie mody i sektorów kreatywnych chcący lepiej rozumieć przyszłość branży
  • aktywni zawodowo projektanci i styliści chcący rozszerzyć swoją wizję mody i rozwinąć strategiczną kreatywność
  • specjaliści od komunikacji wizualnej w modzie, pracownicy agencji kreatywnych, PR i reklamowych

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, przygotowanie Projektu Dyplomowego (grupowego) z zakresu prognozowania trendów w formie pisemnej i wizualnej oraz przeprowadzenie jego prezentacji.

 

PARTNER

Partnerem dydaktycznym kierunku jest oddział florencki jednej z najważniejszych europejskich uczelni designu IED (Instituto Europeo di Design). Współpraca z IED dotyczy kształtowania programu dydaktycznego, korzystania z kadry włoskich specjalistów w ramach studiów oraz dodatkowe oferty wyjazdów edukacyjnych organizowanych przez IED.

www.ied.edu/florence