STRATEGIE KOMUNIKACJI I PROMOCJI -  DYREKCJA ARTYSTYCZNA W BRANŻY MODY

 

STRATEGIE KOMUNIKACJI I PROMOCJI to jeden z najbardziej aktualnych kierunków rozwoju zawodowego w branży mody. Tworzenie spójnego komunikatu wokół marki jest jak umiejętne opowiadanie wciągającej, oryginalnej historii, niosącej niepowtarzalny przekaz emocjonalny i wizualny, spójny w warstwie werbalnej i obrazów, wykreowany przez autora na potrzeby skutecznego dotarcia do potencjalnych klientów, rynku i mediów. Opowieść ta, łącząc odpowiednie środki przekazu oparte na słowie i obrazie, buduje w klientach pragnienie posiadania oraz chęć identyfikowania się z danym brandem lub konkretnymi produktami. Storytelling połączony z profesjonalnym doborem środków, timingiem przekazu oraz ze znajomością zachowań konsumenckich jest dziś jednym z najbardziej aktualnych tematów komunikacji modowej.

 

 

CELE STUDIÓW

Kształcenie specjalistów ds. wizerunku marek i firm modowych, dyrektorów artystycznych oraz ekspertów współczesnych mediów modowych, działających na potrzeby rynku mody.

  • pogłębienie wiedzy o rozwoju współczesnej mody i perspektywach funkcjonowania na branżowym rynku
  • usystematyzowanie znajomości  rynku i systemu mody (krajowego i światowego) oraz jego otoczenia (media, targi, agencje)
  • określanie i budowanie tożsamości marki modowej oraz planowanie strategii jej rozwoju
  • znajomość rynku mediów i jego przemian
  • copywriting i storytelling – tworzenie przekazu słownego budującego tożsamość marki, wpisanego w jej DNA oraz sprzedającego produkty
  • tworzenie i posługiwanie się komunikacją wizualną dopasowaną do marki, produktu i celu strategicznego

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, przygotowanie Projektu Dyplomowego (grupowego) z zakresu komunikacji i promocji mody w formie pisemnej i przeprowadzenie jego prezentacji.

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

 

 

JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI