Program stworzony w wyniku współpracy VIAMODA Polsko-Włoskiego Instytutu Designu i Managementu (od roku akademickiego 2013/14 działającego w strukturach VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie) oraz Akademii Leona Koźmińskiego pod nadzorem dydaktycznym Polimoda International Institute of Fashion Design & Marketing z Florencji.

Intensywne studia podyplomowe dla absolwentów i młodych profesjonalistów pragnących uzupełnić swoje przygotowanie biznesowe lub projektowe o znajomość specyfiki organizacji i zarządzania w branży mody (odzież, akcesoria, kosmetyki, media, itp.). Studia umożliwiają poszerzenie kompetencji zawodowych i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy w branży mody. Zajęcia prowadzi kadra profesjonalistów z praktycznym doświadczeniem. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.

„Droga Pani Kingo, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wspaniały rok. To była świetna decyzja, żeby wybrać się na studia Zarządzania w Sektorach Mody. Życzę dalszych sukcesów i trzymam kciuki za rozwój uczelni VIAMODA.“

Aneta Mazurek, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w sektorach mody.

 

 

> CELE STUDIÓW

Kształcenie profesjonalistów w zakresie pracy managera firmy modowej:

 • kształcenie w kierunku założenia i prowadzenia własnej firmy
 • kształcenie profesjonalistów wyspecjalizowanych w zakresie organizacji i zarządzania fiemami w branży mody

Cele szczegółowe:

 • opanowanie solidnych podstaw przedsiębiorczości
 • poznanie struktury i segmentacji rynku, rozumienie „systemu mody”
 • znajomość organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach odzieżowych
 • opanowanie podstaw marketingu oraz rozumienie specyfiki marketingu mody
 • poznanie konkretnych funkcji zawodowych w strukturze branży, identyfikowanie możliwości własnego rozwoju zawodowego
 • rozumienie rynku mody z perspektywy rozwoju i przemian społeczeństwa, kultury i ekonomii
 • przygotowanie do dalszej nauki i pracy w środowisku międzynarodowym

 

> ADRESACI

 • absolwenci kierunków biznesowych chcący zdobyć wiedzę na temat branży mody
 • absolwenci kierunków projektowych i humanistycznych, którzy pragną zdobyć komplementarną wiedzę biznesową w dziedzinie mody
 • osoby, rozwijające własną ścieżkę kariery w branży mody, które potrzebują pogłębić swoją wiedzę i poszerzyć ją o aktualne informacje z branży

 

> WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego oraz przygotowanie Projektu dyplomowego - grupowego projektu z zakresu zarządzania lub marketingu mody w formie pisemnej oraz przeprowadzenie jego prezentacji.

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

 

PARTNER DYDAKTYCZNY


Partnerem dydaktycznym kierunku jest Akademia Leona Koźmińskiego (ALK), niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadająca pełne uprawnienia akademickie. ALK jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej wg rankingów edukacyjnych dziennika "Financial Times".
ALK posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. Studenci ALK to w 30% cudzoziemcy pochodzący z aż 57 narodowości, dzięki czemu ALK jest najbardziej umiędzynarodowioną polską uczelnią. Więcej o ALK pod adresem: www.kozminski.edu.pl.