STUDIUM ZAWODOWE VIAMODA – PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA ODZIEŻY

 

Dwuletnie, policealne STUDIUM ZAWODOWE jest ofertą dla osób zainteresowanych szybkim wejściem na profesjonalny rynek pracy w obszarze mody z poszukiwanym profilem zawodowym projektanta-konstruktora. Od kandydatów wymagane jest minimum ukończenie dowolnej szkoły średniej: liceum lub technikum.

 

STUDIUM ZAWODOWE VIAMODA oferuje kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym młodzieży (ukończone minimum 18 lat) i dorosłych na kierunku PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA ODZIEŻY, zapewniając najwyższą jakość procesu dydaktycznego, unikatowe miejsce nauki, kontakt z branżowymi specjalistami oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu na rynku mody.

Cykl kształcenia obejmuje zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru podstaw projektowania odzieży oraz konstrukcji, niezbędnych do pełnego rozumienia procesu tworzenia nowego produktu mody oraz kolekcji. Silny komponent wiedzy techniczno-technologicznej i materiałoznawstwa odzieżowego daje unikalną szansę przygotowania absolwentów zarówno do pracy w przemyśle mody, jak i realizacji ambicji zawodowych w obszarze slow fashion: w małych atelier projektowych czy pracowniach krawieckich. Z danych pochodzących z branżowego rynku pracy jednoznacznie wynika, że obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów branżowych są konstruktorzy odzieży. Stała współpraca VIAMODA z realnym rynkiem mody (Uczelnia jest członkiem Związku Pracodawców Przemysłu Mody „LEWIATAN” oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji „Moda i innowacyjne tekstylia”) pozwoliła nam stworzyć program kształcenia idealnie dopasowany do aktualnych potrzeb branży oraz wpisany w zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Pracownie projektowe, konstrukcji i modelowania odzieży, technik komputerowych CAD (Computer Aided Design) oraz realizacji wzorów ułożone są w synergiczny cykl kształcenia, prowadzący do realizacji projektu finalnego w postaci autorskiej kolekcji dyplomowej, która prezentowana będzie na profesjonalnym pokazie mody.

 

„Profesjonalne wykształcenie dla innowacyjnej przyszłości w branżach kreatywnych.”

Oryginalny i nowatorski program STUDIUM ZAWODOWEGO, pozwala na przyjazne i łatwo przyswajalne przekazywanie słuchaczom podstawowej wiedzy i warsztatowych umiejętności z zakresu projektowania i konstrukcji odzieży oraz właściwych dla tych procesów technologii. W proces kształcenia zaangażowani są doskonali praktycy o potwierdzonych umiejętnościach dydaktycznych i imponującym doświadczeniu branżowym. Połączenie odpowiedniej kadry, profesjonalnej infrastruktury i koncepcji procesu edukacyjnego, pozwala słuchaczom na zdobycie w krótkim czasie znacznego kwantum praktycznych kompetencji i profesjonalnych umiejętności. Zrozumienie istoty procesów projektowania i konstrukcji ubiorów w połączeniu z dogłębnym poznaniem specyfiki branży, umożliwia absolwentom STUDIUM płynne wejście w zawodowe życie, dalsze, świadome planowanie samorozwoju oraz dalszej kariery. Autorski sposób kształcenia, z położeniem nacisku na umiejętności praktyczne, daje absolwentom STUDIUM cenne kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu poszukiwanego na branżowym rynku.

 

 

                                                   

                                                    KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999