STUDIUM ZAWODOWE VIAMODA – PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA ODZIEŻY

 

Dwuletnie STUDIUM ZAWODOWE jest ofertą dla osób zainteresowanych szybkim wejściem na profesjonalny rynek pracy z poszukiwanym profilem zawodowym projektanta-konstruktora. Program Studium realizowany w oparciu o praktyczne zajęcia warsztatowe, prowadzone w profesjonalnalnie wyposażonych laboratoriach technologicznych. 

 

STUDIUM ZAWODOWE VIAMODA oferuje kształcenie wyłącznie w systemie niestacjonarnym na kierunku PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA ODZIEŻY, zapewniając najwyższą jakość procesu dydaktycznego, unikatowe miejsce nauki, kontakt z branżowymi specjalistami oraz syntetyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu na rynku mody. 

Cykl kształcenia obejmuje zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru podstaw projektowania odzieży oraz konstrukcji, niezbędnych do pełnego rozumienia procesu tworzenia nowego produktu mody oraz kolekcji. Silny komponent wiedzy techniczno-technologicznej i materiałoznawstwa odzieżowego daje unikalną szansę przygotowania absolwentów zarówno do pracy w przemyśle mody, jak i realizacji ambicji zawodowych w obszarze slow fashion: w małych atelier projektowych czy pracowniach krawieckich.

„Profesjonalne wykształcenie w branży mody”

Konstruktor odzieży jest obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów branżowych. Stała współpraca VIAMODA z profesjonalnym rynkiem mody (Uczelnia jest członkiem Związku Pracodawców Przemysłu Mody „LEWIATAN” oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji „Moda i innowacyjne tekstylia”) pozwoliła stworzyć program kształcenia idealnie dopasowany do aktualnych potrzeb branży oraz wpisany w zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Pracownie projektowe, konstrukcji i modelowania odzieży, technik komputerowych CAD (Computer Aided Design) oraz realizacji wzorów ułożone są w synergiczny cykl kształcenia, prowadzący do realizacji projektu finalnego w postaci autorskiej kolekcji dyplomowej.

Oryginalny i nowatorski program STUDIUM ZAWODOWEGO, pozwala na przyjazne i łatwo przyswajalne przekazywanie słuchaczom podstawowej wiedzy i warsztatowych umiejętności z zakresu projektowania i konstrukcji odzieży oraz właściwych dla tych procesów technologii. W proces kształcenia zaangażowani są doskonali praktycy o potwierdzonych umiejętnościach dydaktycznych i imponującym doświadczeniu branżowym. Połączenie odpowiedniej kadry, profesjonalnej infrastruktury i koncepcji procesu edukacyjnego, pozwala słuchaczom na zdobycie w krótkim czasie znacznego kwantum praktycznych kompetencji i profesjonalnych umiejętności. Zrozumienie istoty procesów projektowania i konstrukcji ubiorów w połączeniu z dogłębnym poznaniem specyfiki branży, umożliwia absolwentom STUDIUM płynne wejście w zawodowe życie, dalsze, świadome planowanie samorozwoju oraz dalszej kariery. Autorski sposób kształcenia, z położeniem nacisku na umiejętności praktyczne, daje absolwentom STUDIUM kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu poszukiwanego na branżowym rynku.

Oferta studium zawodowego skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i starszej młodzieży (ukończone minimum 18 lat). Od kandydatów wymagane jest poświadczenie ukończenia dowolnej szkoły średniej: liceum lub technikum.

Kandydaci z wyższym wykształceniem mają możliwość ukończenia studium zawodowego jako studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia 4 – semestralnych studiów podyplomowych w zakresie PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA ODZIEŻY. Przy takiej opcji koszty czesnego należy powiększyć o 1000 zł.  

Rekrutacja do studium zawodowego na rok akademicki 2021/2022 została zawieszona.

    

 

                                                   

                                                    KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999  

 

 

 

O STUDIUM

  • 2 lata (4 semestry)
  • Praktyczna wiedza w skondensowanej formie
  • Forma niestacjonarna
  • Możliwość pracy i nauki
  • Profesjonalnie wyposażone laboratoria technologiczne
  • Kadra składająca się z ekspertów-praktyków
  • Możliwość ukończenia jako studia podyplomowe