PRACOWNIA TECHNIK PLASTYCZNYCH

Bez znajomości zasad i opanowania podstawowego warsztatu, jakim dla każdego projektanta jest cały wachlarz narzędzi rysunkowych, plastycznych, kompozycyjnych nie da się swobodnie funkcjonować w obszarze mody, której jedną z głównych form wyrazu jest estetyka. W ramach tej pracowni studenci opanowują podstawy rysunku i rozwijają wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik plastycznych przydatnych w branży mody. Uczą się wykorzystywać wiedzę dotyczącą teorii koloru i formy oraz stosować ją przy realizacji własnych działań projektowych. Poznają schematy i zasady obowiązujące w sztuce klasycznej, ale równocześnie są nakłaniani do wychodzenia poza utarte ramy działań i prowadzenia eksperymentów twórczych. Na szeregu przedmiotach przypisanych do tej pracowni studenci opanowują umiejętności przedstawiania abstrakcyjnych pojęć za pomocą środków wyrazu plastycznego: linii, plamy, formy, koloru, faktury oraz doskonalą warsztat rysunkowy i plastyczny wybierając z wielu proponowanych technikę najbardziej im odpowiadającą do wyrażania własnych koncepcji projektowych, uwzględniając ekspresję myśli oraz emocje twórcze. 

 

PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII ODZIEŻOWYCH

Pracownia łączy synergicznie w toku kształcenia obszary dotyczące: technologii realizacji odzieży, podstaw materiałoznawstwa (ze szczególnym zwróceniem uwagi na materiałowe projektowanie kolekcji i tendencje rozwojowe w bazie surowców oraz nowoczesnych struktur tekstylnych), innowacji technologicznych aplikowanych w modzie, budowy produktów odzieżowych oraz ich wykończenia i uszlachetnienia. Umownie obejmuje przedmioty: WIEDZA TECHNICZNA I MATERIAŁOZNAWSTWO, RYSUNEK TECHNOLOGICZNY, ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ PRODUKCJI ODZIEŻY, BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI ODZIEŻY, WYKAŃCZANIE I USZLACHETNIANIE TEKSTYLIÓW, INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W BRANŻY, PRACOWNIA REALIZACJI WZORÓW oraz działania w ramach tzw. PROJEKTU ZAWODOWEGO i PRACOWNII REALIZACJI KOLEKCJI DYPLOMOWEJ. Wszystko to ma na celu przybliżenie studentom w praktyce technologii wykorzystywanych w przemyśle mody i służących osiąganiu zamierzonego efektu estetycznego oraz jakościowego podczas realizacji własnych pomysłów projektowych.

Centrum pracowni to profesjonalnie wyposażone laboratorium technologiczne ze stanowiskiem do rozkroju materiałów, stołem prasowalniczym, przemysłowymi maszynami szyjącymi (uniwersalnymi i specjalistycznymi) wraz z zapleczem materiałów do ćwiczeń i realizacji autorskich koncepcji projektowych. 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI UBIORU

Sekwencyjnie i spójnie połączone w toku kształcenia przedmioty: METODYKA PROCESU PROJEKTOWANIA, STRUKTURA I PROJEKTOWANIE KOLEKCJI, PRACOWNIA KSZTAŁTOWANIA FORMY I PROJEKTOWANIA ODZIEŻY, PRACOWNIA KONSTRUOWANIA I MODELOWANIA ODZIEŻY, RACOWNIA REALIZACJI WZORÓW, PRACOWNIA REALIZACJI KOLEKCJI DYPLOMOWEJ dają studentom możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy z obszaru wzornictwa w autorskich działaniach projektowych i realizacyjnych. Cykl działań: od inspiracji po realizację wzorców modeli odzieży powtarzany jest w ramach pracowni wielokrotnie i wciąż na wyższym poziomie, co prowadzi do opanowania przez studentów warsztatu projektowo-realizacyjnego, który jest niezbędny do przygotowania profesjonalistów potrafiących wykonywać swój zawód w różnych instytucjach rynku mody: od pracy dla dużych marek po działania w autorskim atelier projektowym. Praca z kolekcjami sezonowymi, trendami i w oderwaniu od nich, wykonywanie ćwiczeń polegających na pobudzaniu zdolności twórczych i wyobraźni, ale i ich przekładania na kształt realnego produktu mody, to główne cele tej pracowni. Jednocześnie studenci nabywają tu świadomość odpowiedzialności projektanta za własne działania w odniesieniu do koncepcji projektowania dla realnego świata, dostosowania kolekcji do potrzeb klientów oraz wpisania pomysłów projektowych w ideę mody zrównoważonej.

Finałem działań są kolekcje dyplomowe, realizowane przez studentów samodzielnie lub ze wsparciem technologicznym, które pokazywane są na corocznych galach dyplomowych VIAMODA upgrade (dotychczasowe kolekcje do obejrzenia w zakładce VIAMODA UPGRADE).

 

PRACOWNIA KONCEPCYJNA - ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW

W ramach tej pracowni realizowanych jest szereg działań kreatywnych, których celem jest otwieranie studentów na nowe, niekonwencjonalne projekty oraz daleko posunięty eksperyment twórczy. Oryginalne efekty pracy koncepcyjnej mają dawać nowe formy ubiorów, które podnoszą odzież do rangi obiektów sztuki (dekonstrukcja formy, poszukiwania form czystych, odzież jako nośnik obrazu, obiekt rękodzielniczy lub kostium sceniczny) lub wręcz przeciwnie, nadają jej nowe znaczenia użytkowe (ubiory wielofunkcyjne, przekształcalne, recyclingowane designersko lub upcyclingowane, o specjalnych przeznaczeniach). Studenci w trakcie ćwiczeń rozwijają swoją wyobraźnię, intuicję twórczą, wrażliwość artystyczną i wyczucie estetyki. Otwierają się na twórczy eksperyment, utrwalają umiejętności oryginalnego odczytywania, stosowania i komponowania form (nowe sylwetki), struktur (praca nad detalem), funkcji i znaczeń atrybutów jakimi posługuje się w pracy koncepcyjnej projektant ubioru. Często wykorzystują rękodzieło lub przetworzenie zbędnych ubiorów, nadając im „drugie życie”. Tu wszystko jest możliwe, a efekty pracy są niekiedy zaskakujące nawet dla samych autorów pomysłów!

 

PRACOWNIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH CAD

Kształcenie w pracowni, której centrum stanowi profesjonalne, wielostanowiskowe laboratorium komputerowe, prowadzone jest dwukierunkowo. Z jednej strony ma na celu opanowanie przez studentów powszechnie wykorzystywanych w wielu obszarach projektowania, uniwersalnych programów z pakietu ADOBE, a z drugiej zapoznaje studentów z cyklem pracy wspomaganej komputerowo, realizowanej na specjalistycznych programach dedykowanych przygotowaniu produkcji w branży mody. Tak więc ćwiczenia odbywają się w środowisku aplikacji programowych: Adobe Photoshop, Illustrator i inDesign oraz w programach francuskiej firmy LECTRA SYSTEMES (służących między innymi projektowaniu, konstrukcji, modelowaniu, stopniowaniu i tworzeniu układów szablonów odzieżowych). W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni cyfrowych narzędzi do kreacji i obróbki różnych formatów obrazów. Dzięki dostępnym w pracowni programom do pracy w 3D (np. Modaris 3D fit), studenci wchodzą w świat rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, tworząc pierwsze symulacje cyfrowych form przestrzennych.

 

PRACOWNIA KOMUNIKACJI I PROJEKTOWANIA MARKI

W ramach pracowni realizowane są działania obejmujące swoją tematyką zagadnienia począwszy od projektowania marki poprzez tworzenie jej spójnego komunikatu i przekazu wizualnego. Efektem działań kreatywnych oraz koncepcyjnych jest zwiększanie kompetencji w zakresie rozumienia marki, jej DNA, oraz wykorzystywania tej wiedzy do budowania storytelling’u oraz jej identyfikacji słowno-wizualnej. W trakcie zajęć w tej pracowni studenci pogłębiają umiejętności związane z odpowiednim wykorzystywaniem profesjonalnych narzędzi komunikacji marketingowej oraz kreowania wizerunku marki w oczach klientów, w tym także poprzez realizację wydarzeń specjalnych i pokazów mody.

 

PRACOWNIA GRAFIKI UŻYTKOWEJ

Żyjemy w kulturze wizualnej, więc ta pracownia wiąże się ze wszystkimi innymi pracowniami, poprzez silne osadzenie jej we wzornictwie i współczesności. Zajęcia tu prowadzone uwrażliwiają studentów na obraz jako nośnik treści i estetyki. W czasach, gdy komunikacja wizualna stała się główną formą powszechnie rozumianego w globalnym świecie przekazu, opanowanie przez projektantów mody (pracujących bezpośrednio z ubiorem lub projektujących jego otoczenie w realnym i wirtualnym środowisku) warsztatu grafiki użytkowej jest umiejętnością niezbędną. W ramach pracowni studenci poznają ewolucyjny charakter grafiki i najnowsze trendy w grafice użytkowej, teorię i praktykę typografii, samodzielnie projektują przejrzyste i czytelne komunikaty wizualne w formie grafiki reklamowej oraz identyfikacji korporacyjnej (CI). Rozwijają umiejętności poruszania się w przestrzeni cyfrowych narzędzi do kreacji i obróbki obrazu, a dzięki twórczemu wykorzystaniu własnych zdolności i pomysłowości, samodzielnie realizują oryginalne koncepcje projektowe z obszaru grafiki użytkowej o charakterze twórczym.

 

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
 
Pracownia fotograficzna to przestrzeń do kreatywnych spotkań z fotografią na różnych jej poziomach. To miejsce, w którym studenci na język obrazu przekładają swoją wrażliwość i postrzeganie otaczającej rzeczywistości.
 
W ramach pracowni studenci zdobędą umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do świadomego kreowania wizualnego dialogu na poziomie marki modowej i klienta. Poznają zasady projektowania komunikacji wizualnej wokół marki i produktu za pomocą obrazu, a także nabędą umiejętności teoretyczne i praktyczne obejmujące technologię obrazu, fotografię stacjonarną i mobilną, zapis i obróbkę materiału wyjściowego oraz postprodukcję w programach graficznych na potrzeby branży mody. Usystematyzują wiedzę na temat rodzajów zdjęć i sesji zdjęciowych w branży oraz wykorzystanie ich w materiałach wizerunkowych oraz komunikacji marki. Zapoznają się z założeniami organizacji i produkcji sesji zdjęciowych, tworzenia koncepcji – brief, moodboard, lokacja, wybór fotografa, modeli, make’up artysty i stylisty fryzur orazz budżetowaniem. Finałem powyższych działań jest samodzielnie zrealizowana sesja lookbookowa oraz packshoty produktów modowych, a także sesje typu baskstage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ GALERIĘ