VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie kształci na studiach I stopnia o profilu praktycznym, na kierunku wzornictwo.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 na studia w Uczelni odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego. W procesie rekruracji nie wymagamy konkretnych przedmiotów maturalnych.
W zależności od specjalności, na którą aplikują, kandydaci opracowują MOODBOARD, czyli tablicę inspiracji w formie kolaży, obrazów, próbek kolorów deseni, rysunków i innych elementów, które pobudzając wyobraźnię odbiory, pomagają mu zidentyfikować atmosferę, styl, motyw przewodni kolekcji lub identyfikacji wizualnej wybranej marki modowej. Moodboard może zostać przygotowany w formie elektronicznej lub w formie papierowej, która zostanie zeskanowana lub sfotografowana i przesłana w formie elektronicznej na potrzeby rekrutacji wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
Specjalność PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING - Moodboard z inspiracjami do identyfikacji wizualnej wybranej polskiej lub światowej marki modowej.  
Specjalność 
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, STYLIZACJA, FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA - Moodboard z inspiracjami do identyfikacji wizualnej wybranej polskiej lub światowej marki modowej. 

Specjalność PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ - Moodboard z inspiracjami do aktualnej kolekcji (obecnie dostępnej w sprzedaży) wybranej polskiej lub światowej marki modowej. 

Moodboard powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem kandydata oraz nazwą marki modowej, której jest inspiracją.  

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 
 

1. REJESTRACJA ON-LINE

    <<< WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY  

 

 

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej zgodnie z tabelą OPŁATY (poniżej) na numer konta:

          Wpłaty w PLN      80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

          Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK) 

          Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

          Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 - 386 Warszawa

          W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata - Studia I stopnia - Opłata rekrutacyjna

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Przygotuj następujące dokumenty:

OBYWATELE POLSCY (dokumenty składane przez obywateli polskich i cudzoziemców z Kartą Polaka)

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz
 • Świadectwo dojrzałości
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG)
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Informację o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Moodboard w wersji elektronicznej w formacie jpg lub png, 2-4 MP

 

CUDZOZIEMCY (dokumenty składane przez cudzoziemców)

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Podanie o przyjęcie na studia - pobierz
 • Zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie wydania
 • Tłumaczenie na j. polski świadectwa wraz z apostille przez tłumacza przysięgłego w Polsce
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG)
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Dokument (świadectwo/certyfikat) potwierdzający znajomość języka polskiego
 • Dokument uprawniający do pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu)
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub Kartę Polaka albo inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP
 • Informację o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Moodboard w wersji elektronicznej w formacie jpg lub png, 2-4 MP

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w BIURZE REKRUTACJI VIAMODA lub za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres z dopiskiem „BIURO REKRUTACJI”.

Na uzupełnienie świadectwa dojrzałości od tegorocznych maturzystów czekamy do 12 lipca 2022.

Cudzoziemcy mogą dostarczyć oryginały dokumentów najpóźniej na początku roku akademickiego tj. 1.10.2022.
 

4. DECYZJA 

Wpis na listę studentów dokonywany jest po weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemców podejmuje Rektor. Wpis na listę studentów lub decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego na studia.

 

5. PODPISANIE UMOWY

Po przyjęciu na studia podpisz umowę z VIAMODA Szkołą Wyższą w Warszawie o warunkach odpłatności za studia. Podpisanie umowy odbywa się w Biurze Rekrutacji VIAMODA w Warszawie. 

 

6. OPŁATA ZA CZESNE

Po podpisaniu umowy oraz przed rozpoczęciem zajęć, dokonaj opłaty za czesne, zgodnie z deklaracją zawartą w umowie.

OPŁATY - STUDIA I STOPNIA 

Opłaty za studia I stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Stacjonarne studia I stopnia
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING; PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, STYLIZACJA, FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 x
czesne II rok  14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 2 x 7 350 (14 700)
czesne III rok 14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 2 x 7 350 (14 700)
czesne VII semestr 7 500 7 500 5 x 1 550 (7 750) 7 500 7 500
PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 14 500 2 x 7 350 (14 700) 10 x 1 490 (14 900) 14 500 x
czesne II rok  15 500 2 x 7 850 (15 700) 10 x 1 590 (15 900) 15 500 2 x 7 850 (15 700)
czesne III rok 15 500 2 x 7 850 (15 700) 10 x 1 590 (15 900) 15 500 2 x 7 850 (15 700)
czesne VII semestr 8 000 8 000 5 x 1650 (8 250) 8 000 8 000
Niestacjonarne studia I stopnia
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING; PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, STYLIZACJA, FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 x
czesne II rok  12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 2 x 6 350 (12 700)
czesne III rok 12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 2 x 6 350 (12 700)
czesne VII semestr 6 500 6 500 5 x 1 350 (6 750) 6 500 6 500
PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ
  Polacy i osoby z Kartą Polaka (PLN) Obcokrajowcy (PLN)
opłata rekrutacyjna 500 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok wpłaty miesięczne          10 rat/rok wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne            2 raty/rok
czesne I rok 12 500 2 x 6 350 (12 700) 10 x 1 290 (12 900) 12 500 x
czesne II rok  13 500 2 x 6 850 (13 700) 10 x 1 390 (13 900) 13 500 2 x 6 850 (13 700)
czesne III rok 13 500 2 x 6 850 (13 700) 10 x 1 390 (13 900) 13 500 2 x 6 850 (13 700)
czesne VII semestr 7 000 7 000 5 x 1 450 (7 250) 7 000 7 000

Czesne może być wnoszone w ratach podanych w tabeli. Inne formy płatności niż wyszczególnione powyżej dopuszczalne są wyłącznie po uzyskaniu przez studenta pisemnej zgody Kanclerza VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie.

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

1

Zapraszamy do VIAMODA!

Biuro Rekrutacji:
poniedziałek - czwartek g. 9.00-14.00


Umów się na wizytę wysyłając e-mail na: rekrutacja@viamoda.edu.pl
lub zadzwoń: 506 561 999