1. REJESTRACJA ON-LINE
 

    <<< WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY  

 

 

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Proszę dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł na poniższe konto:

          Wpłaty w PLN      80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

          Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

          Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

          Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

          W tytule należy wpisać: 

          Imię i nazwisko kandydata - Studia Podyplomowe - Kierunek studiów

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Proszę przygotować i złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich)
  • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisane na rewersie)
  • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej dostarczone drogą mailową
    (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG
  • Dowód osobisty do wglądu
  • Podanie o przyjecie na studia - pobierz
  • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  • Informacja o ochronie danych osobowych - pobierz

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w BIURZE REKRUTACJI VIAMODA lub za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres z dopiskiem „BIURO REKRUTACJI”.

 

4. DECYZJA 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń zawierających komplet wymaganych dokumentów i list motywacyjny. W liście prosimy ująć swoje zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz opisać motywację do podjęcia nauki na powyższych studiach.

 

5. PODPISANIE UMOWY

Po wypełnieniu wyżej wymienionych etapów procesu rekturacyjnego prosimy podpisać umowę z VIAMODA Szkołą Wyższą w Warszawie o warunkach odpłatności za studia. Podpisanie umowy odbywa się w Biurze Rekrutacji VIAMODA w Warszawie. 

 

6. OPŁATA ZA CZESNE

Po podpisaniu umowy oraz przed rozpoczęciem zajęć prosimy dokonać opłaty za czesne, zgodnie z harmonogramem opłat ujętym w umowie

OPŁATY ZA STUDIA:


Opłaty wnoszone są z góry, na początku semestru, zgodnie z harmonogramem opłat ujętym w umowie.

*ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą.

TERMINY ZJAZDÓW DWUSEMESTRALNYCH SUDIÓW PODYPLOMOWYCH R. AK. 2021/2022
Semestr zimowy
1.            20-21.11.2021
2.            04-05.12.2021
3.            08-09.01.2022
4.            22-23.01.2022
               05-06.02.2022
Semestr letni
5.           26-27.02.2022
6.           12-13.03.2022
7.           26-27.03.2022
8.           09-10.04.2022
9.           14-15.05.2022
10.         11-12.06.2022

 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

2