Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 do studium zawodowego VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja została zawieszona.

 

1. REJESTRACJA ON-LINE

 

    <<< WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY  

 

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej zgodnie z tabelą OPŁATY (poniżej) na numer konta:

          Wpłaty w PLN      80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

          Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK) 

          Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

          Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 - 386 Warszawa

          W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata - Studium zawodowe - Opłata rekrutacyjna

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Przygotuj i złóż w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

STUDIUM ZAWODOWE

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Podanie o przyjęcie do studium zawodowego - pobierz
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej: liceum lub technikum
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową
  (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG)
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Informację o ochronie danych osobowych - pobierz

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniony powyżej on-line)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich)
 • 1 fotografia o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisane na rewersie)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD lub wcześniej dostarczone drogą mailową
  (z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: JPG
 • Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
 • Podanie o przyjecie na studia - pobierz
 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • Informacja o ochronie danych osobowych - pobierz


Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w BIURZE REKRUTACJI VIAMODA lub za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres z dopiskiem „BIURO REKRUTACJI”.

4. DECYZJA 

Wpis na listę słuchaczy dokonywany jest po weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. Wpis na listę słuchaczy oraz decyzja o przyjęciu do studium zawodowego podejmowana jest nie później niż dwa tygodnie od złożenia kompletu dokumentów. 

5. PODPISANIE UMOWY

Po przyjęciu do studium zawodowego podpisz umowę z VIAMODA Szkołą Wyższą w Warszawie o warunkach odpłatności. Podpisanie umowy odbywa się w Biurze Rekrutacji VIAMODA w Warszawie. 

6. OPŁATA ZA CZESNE

Po podpisaniu umowy oraz przed rozpoczęciem zajęć, dokonaj opłaty za czesne, zgodnie z deklaracją zawartą w umowie.
Opłaty za nauke w studium zawodowym dla słuchaczy rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022. W przypadku wpłat miesięcznych oferujemy tylko 10 rat - wakacje wolne od opłat!

 Studium zawodowe w formie niestacjonarnej
opłata rekrutacyjna 500
częstotliwość płatności wpłata jednorazowa  wpłaty semestralne
2 raty/rok
wpłaty miesięczne
10 rat/rok
czesne I rok 7 500 2 x 3 900 10 x 800
czesne II rok  7 500 2 x 3 900 10 x 800

W przypdaku ukończenia studium zawodowego jako studiów podyplomowych koszt czesnego należy powiększyć o 1000 zł.  

Czesne może być wnoszone w ratach podanych w tabeli. Inne formy płatności niż wyszczególnione powyżej dopuszczalne są wyłącznie po uzyskaniu przez słuchacza pisemnej zgody Kanclerza VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie.

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999