W tej części znajdują się informacje na temat programu Erasmus+ z odsyłaczami do stron poświęconych programowi. Jeśli po zapoznaniu się z poniższymi informacjami będziesz chciał dowiedzieć się więcej na temat uczelni partnerskich, z którymi współpracujemy lub sprawdzić możliwość wyjazdu na studia oraz praktyki, skontaktuj się z naszym Biurem Współpracy Międzynarodowej. 

 

ERASMUS+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program ERASMUS+ sprzyja rozwojowi kompetencji i osobowości, a także otwartości na różne kultury. Wyjazdy na studia, praktyki oraz inne programy wymiany zagranicznej dają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poznania ciekawych ludzi czy bezpośredniego obcowania z kulturą danego kraju. Jest to znakomita okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych czy językowych, ale również inspiracja do stałego kontaktu i wspólnych projektów z zagranicznymi partnerami.
 

Program ERASMUS+ umożliwia:

 • wyjazdy studentów do uczelni zagranicznych (3-12 miesięcy na każdym poziomie studiów);
 • wyjazdy studentów oraz absolwentów na praktyki do instytucji zagranicznych (2-12 miesięcy na każdym poziomie studiów);
 • wyjazdy pracowników Uczelni oraz przyjazdy przedstawicieli firm z branży w celu realizacji zajęć dydaktycznych (od 2 dni do 2 miesięcy);
 • wyjazdy pracowników Uczelni w celach szkoleniowych (od 2 dni do 2 miesięcy).

 

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego /Erasmus Charter for Higher Education (Karta ECHE), dzięki której studenci naszej Uczelni mają nowe perspektywy kształcenia. Karta ECHE określa zobowiązania oraz ogólne ramy współpracy europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, definiuje proeuropejską politykę uczelni i uprawnia do ubiegania się o fundusze na dofinansowanie konkretnych działań przewidzianych w Programie Erasmus+ w latach 2014-2020.

W ramach Karty ECHE organizujemy, wspieraną stypendiami, wymianę studentów i pracowników, przyjazdy i wykłady ekspertów zagranicznych firm oraz praktyki zagraniczne w krajach Unii Europejskiej, EFTA oraz Turcji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii dla studentów VIAMODA. W ramach umów podpisanych z instytucjami zagranicznymi, każdy student, który ukończył I rok studiów, może skorzystać z programu Erasmus+. Karta pozwala Uczelni również na udział w projektach wielostronnych i sieciach akademickich.

 

Karta ECHE - pobierz

 

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie Komisji Europejskiej oraz na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) poświęconej programowi:

 

ERASMUS+  POLICY STATEMENT

VIAMODA Szkoła Wyższa (VIAMODA University) strategy, objectives and priorities under the Erasmus Charter for Higher Education and in the context of modernization and internalization in higer education. Viamoda University is dedicated to the Erasmus Charter for Higher Education and strives to support initiatives in the context of modernisation and internalisation in higher education. Participation in the Erasmus program is a promising opportunity to contribute Europe’s prosperity. Viamoda University is a higher education institution of design, technology and management which inception was inspired by the business environment of the dynamically growing fashion sector in Poland.

The philosophy of the University is a vision of fashion and design as a global phenomenon bordering on areas of art, technology and business. Being committed to the Erasmus Charter for Higher Education, Viamoda University responds to the needs of expanding domain of the fashion and design education sector in Poland, EU and worldwide. Viamoda University chooses counterpart academic institutions basing on the academic quality and “market sound” approach in education of fashion and design students. Partnerships with enterprises are determined by ensured to students access to modern fashion, design, technological and marketing environment to benefit from the work placement. Geographical areas of cooperation include EU and EFTA- EEA countries, ENP countries but not limited to them.

Viamoda University objectives for participation in international activities include:

 • ensuring the highest quality and internationalization of studies in the field of fashion and design,
 • transferring  knowledge and experience of VIAMODA teachers and scholars in the field of design, marketing and technology of design with the counterpart universities, providing unique up-to-date approach basing on introduction of combined ”art-production-sales” perspective into training,
 • introduction of international network with higher education institutions and enterprises abroad for efficient practical skills development and entrepreneurial growth of students as the conscious workforce of integrated Europe.

The University sees target groups for VIAMODA University mobility activities as follows

 • students of the 1st cycle,
 • academic staff including lecturers, scholars, administrative and technical staff,
 • fashion, design, communication and technology industry (enterprises, associations of employers, outstanding practitioners and experts).

The Institutional Strategy aims to achieve two major objectives: making a substantial contribution to top-level fashion and design education in Poland and participating in the global competition of universities.  Viamoda University designs the study programme and its whole organizational structure using tools and know-how of Erasmus Programme and focuses on achieving recognition and playing an important role within the European education domain,  introducing mobility and R&D as cornerstones of the strategy.

Organization and implementation of EU and non – EU projects allows Viamoda University to obtain the most important international cooperation goals:

 • the highest quality and internationalization of studies,
 • exchange of knowledge and experience,
 • introduction of international network with higher education institutions and enterprises.

The impact of Viamoda University international activities

 • ensures access to a wider range of subject areas of fashion and design education as a global phenomenon,
 • develops students’ creativity combined with an adequate professional knowledge in the field of design, economically sound marketing and smart technologies,
 • enables students to benefit educationally in the broadly understood areas of European fashion as a cultural and entrepreneurial phenomenon; linguistically and culturally from the experience of learning in other countries.

Participation of the VIAMODA teaching and administrative staff in international activities allows

 • bridging theory and practice in the sphere of educating for fashion and design services and manufacturing,
 • tuning the programs of training with the needs and lifestyles of potential customers, the apparel industry, and market requirements,
 • interaction between the best Polish educators in the field and their counterparts from the EU and non–EU education landscape. VIAMODA University fully exploits its academic, scientific and business potential and meets the complex challenges of the future with holistic educational and entrepreneurial strategies. In the long run, VIAMODA aims to sharpen and strengthen its international profile in close cooperation with partners within the EU and non-EU projects.

To reach this goal, three measures were defined within the scope of the strategy:

Measure 1 - Internationally Recognized Educational Profile.

VIAMODA University will advance its internationally recognized profile by strengthening its core competencies in fashion and design education. Moreover, further steps will be taken to integrate the educational and entrepreneurial elements of curriculum and systematically undertake cooperation with the industry.

Measure 2 - Focusing Competences – Shaping the Future

International cooperation of VIAMODA and counterparts will serve a role model for uniting educational and industry-oriented approach in Poland. VIAMODA University will expand in dedicated fields by means of joint projects of coherent fashion and design education, professional training focusing on technologies and infrastructure development.

Measure 3 - Place to Be

Additionally, VIAMODA University is implementing mechanisms to attract the Europe’s best professionals and brightest students, thus creating an exceptional environment for learning, expanding and disseminating knowledge and professional skills.

Measure 4 – Capacity for knowledge triangle

Viamoda University bridges fashion and design education, with art and research institutions, and businesses. Increasing flows of knowledge and innovative types of interaction makes the capacity of VIAMODA to influence business practices, entrepreneurial incentives and cross-organizational cooperation.

Measure 5 – Sound Governance and Funding

Applying combined funding, fostering diversifications, promoting educational and industry oriented performance, efficient human resource management provide VIAMODA University strategic vision and operations.  

(Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020, Application Form Call: 2014, submitted on 15-05-2013)

Biuro Współpracy Międzynarodowej 

Mail:             international@viamoda.edu.pl

Adres:          ul. Paca 37, II piętro, Warszawa