UCZESTNICTWO STUDENTÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

Studenci mogą uczestniczyć w dwóch rodzajach mobilności odbywanych w krajach programu. Pierwszą z nich jest mobilność SMS – studia za granicą, drugą zaś mobilność SMP – praktyki w instytucji zagranicznej, np. firmie odzieżowej.

 

Co zrobić, by wyjechać na praktykę bądź studia i otrzymać 90% kwoty przyznanego stypendium?

 

 • Skontaktuj się z Uczelnianym Koordynatorem ds. ERASMUS+, aby zgłosić chęć wzięcia udziału w mobilności, sporządź swoje CV w języku polskim i angielskim
 • Znajdź uczelnię wyższą lub instytucję, gdzie chciałbyś/chciałabyś wyjechać lub poproś Uczelnianego Koordynatora ds. ERASMUS+, aby pomógł Ci znaleźć miejsce odbywania mobilności
 • Dostarcz dane o swoim rachunku bankowym: dane posiadacza rachunku, w tym adres, numer SWIFT banku oraz IBAN – pełny numer rachunku
 • Uzyskaj podpis mentora w instytucji przyjmującej pod wypełnionym dokumentem „Learning Agreement – before mobility” w formie skanu, zaś po powrocie z praktyki bądź studiów – w wersji oryginalnej, zadbaj o podpisy mentora w instytucji przyjmującej na każdej stronie oraz pieczątki instytucji
 • Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne ważne na okres trwania mobilności w kraju odbywania praktyki bądź studiów
 • Wypełnij przyznany test językowy przed rozpoczęciem mobilności
 • Podpisz umowę w biurze Uczelnianego Koordynatora ds. ERASMUS+

 

Co zrobić, by rozliczyć praktykę bądź studia i otrzymać pozostałe 10% kwoty przyznanego stypendium?

 

 • Dostarcz Uczelnianemu Koordynatorowi ds. ERASMUS+ dokumenty: „Learning Agreement – after mobility” oraz „Transcript of Records” z podpisami i pieczątkami mentora w instytucji przyjmującej na każdej stronie dokumentów
 • Wypełnij drugi test językowy
 • Wypełnij automatycznie wygenerowany raport w systemie Mobility Tool+, który otrzymasz na skrzynkę mailową

 

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek na studia/praktyki
 • życiorys w języku angielskim
 • list motywacyjny w języku angielskim 
 • dokument poswiadczający znajomość jezyka obcego 
 • portfolio (na CV, DVD oraz innych nośnikach)

W ramach programu Erasmus+ każdy student VIAMODA Szkoły Wyższej po drugim roku studiów może skorzystać z wyjazdów na studia do uczelni zagranicznej na jeden semestr. Studenci mogą wybierać uczelnie, z którymi VIAMODA zawarła umowy bilateralne na lata 2014-2020, dotyczące wymiany studentów. Wśród nich są:

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

W ramach programu Erasmus+ każdy student/absolwent VIAMODA Szkoły Wyższej może skorzystać z wyjazdów na praktyki do firm i instytucji zagranicznych, które są unikalną szansą zdobycia profesjonalnych doświadczeń i kontaktów. Praktyki mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. 

 

Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i wymogami:

Poradnik dla studenta - http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/Info_Studenci.pdf

 • Karta Studenta Erasmus+ pobierz
 • Formularze -  wniosek na studia pobierz, wniosek na praktyki pobierz

Harmonogram procesu kwalifikacji na studia Erasmus+:

WYJAZDY DO UCZELNI PARTNERSKICH
Osoby, które pomyślnie ukończyły pierwszy rok studiów mogą ubiegać się w aplikacji na wyjazd w ramach wymiany z Uczelniami Wyższymi w innych krajach.


Składanie wniosków na wyjazd – semestr wiosenny, rok akademicki 2021/2022
Wyjazd na semestr wiosenny:

 • University of Boras, Sweden – nominacje do 16 października / aplikacja do 1 listopada
 • University of Ostrava, Czech Republic – do 15 listopada
 • Obuda University – do 16 października
  Vilnius College of Design – do 16 października
  Faculty of Design, Trzin – do 16 października
 • National College of Art and Design in Dublin, Ireland – do 15 października


Terminy aplikacji na semestr jesienny 2022 będą podane na początku roku.
Podpisanie dokumentów wymaganych przez program Erasmus+ – minimum za miesiąc przed wyjazdem.
W przypadku podpisania umów z kolejnymi uczelniami, terminy będą ustalane przez Biuro Współpracy z Zagranicą i podawane każdorazowo do wiadomości studentów.

Podpisanie dokumentów wymaganych przez program Erasmus+ – minimum za miesiąc przed wyjazdem.

W przypadku podpisania umów z kolejnymi uczelniami, terminy będą ustalane przez Biuro Współpracy z Zagranicą i podawane każdorazowo do wiadomości studentów.

Termin rekrutacji oraz harmonogram procesu kwalifikacji na praktyki Erasmus+:

 • składanie zgłoszeń przez studentów VIAMODA - do 15 marca
 • ogłoszenie osób zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną - do 01 kwietnia 
 • rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem praktykodawcy - do 15 maja 
 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych - do 31 maja 
 • podpisane dokumentów  - min. na 14 dni przez wyjazdem 

 

WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE / ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)  

Przed wyjazdem realizowanym w ramach Erasmus+, studenci zakwalifikowani do programu zobligowani są do zdania testu językowego on-line w celu weryfikacji ich przygotowania językowego. W przypadku zbyt niskiego wyniku testu, kandydaci do wyjazdu kierowani są na bezpłatny on-line kurs podnoszący kompetencje językowe z jednego z języków - angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, portugalskiego, szwedzkiego, niderlandzkiego.

Kursy językowe online są oferowane przez Komisję Europejską w centralnym systemie wsparcia językowego online. Tak zwane licencje umożliwiające skorzystanie z przygotowania językowego online przyznaje macierzysta uczelnia. Z przygotowania językowego online mogą również korzystać absolwenci wyjeżdżający na praktykę/staż w programie Erasmus+.

Każdy student studiujący lub pracujący w jednym z wyżej wymienionych języków jest też zobowiązany wypełnić testy biegłości językowej po powrocie ze studiów/praktyki za granicą. Wypełnienie tych testów jest niezbędne, aby otrzymać stypendium. Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granicą będą używać innych języków, mogą wziąć udział w innego typu kursach językowych, np. prowadzonych przez uczelnie przyjmujące. 

Szczególy OLS: http://erasmusplusols.eu 

Presentacja OLS:  https://www.youtube.com/watch?v=Ccni7Z42BHM

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Mail:          international@viamoda.edu.pl

Adres:        ul.Paca 37, II piętro

 

Dokumenty i decyzje VIAMODA w sprawach Erasmus+

ZARZĄDZENIE Rektora VIAMODA Szkoły Wyższej w sprawie zasad wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ - pobierz

wyjazdy na studia - pobierz

- wyjazdy na praktyki - pobierz

ZARZĄDZENIE Rektora VIAMODA Szkoły Wyższej w sprawie zasad zaliczania okresu studiów oraz praktyk zrealizowanych w ramach programu Erasmus+ - pobierz

- zasady zaliczania okresu studiów - pobierz

- zasady zaliczania praktyk - pobierz

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat uczelni, firm i instytucji, z którymi współpracujemy lub sprawdzić możliwość wyjazdu na studia oraz praktyki, skontaktuj się z Biurem Współpracy Międzynarodowej