UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

 

Program ERASMUS+ oferuje pracownikom Uczelni dwa rodzaje mobilności, trwające od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. STT to mobilność polegająca na podnoszeniu kompetencji zawodowych w formie szkolenia w zagranicznej szkole wyższej bądź innej instytucji, skierowana jest do wykładowców akademickich oraz pracowników administracyjnych. Z kolei mobilność STA to prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej, skierowana jest do wykładowców akademickich.

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w mobilności – prowadzić wykłady bądź odbyć szkolenie?

 • Zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora ds. ERASMUS+ bądź zaproponować instytucję przyjmującą, 
 • Zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne ważne na okres trwania mobilności w kraju odbywania szkolenia bądź prowadzenia wykładów, 
 • Podpisać dokument „Staff Mobility for Training Agreement” – dla odbycia szkolenia bądź „Staff Mobility for Teaching” w biurze Uczelnianego Koordynatora ds. ERASMUS+ po uprzednim ustaleniu programu mobilności z osobami odpowiedzialnymi w instytucji przyjmującej i wysyłającej. 

 

Co należy zrobić, aby rozliczyć mobilność?

 • Dostarczyć oryginał wypełnionego dokumentu „Staff Mobility for Training Agreement” – dla odbycia szkolenia bądź „Staff Mobility for Teaching” do biura Uczelnianego Koordynatora ds. ERASMUS+ wraz z podpisem mentora i pieczątkami instytucji przyjmującej, 
 • Dostarczyć bilety na środki komunikacji, dzięki którym uczestnik mobilności dotarł na miejsce odbywania szkolenia bądź prowadzenia wykładów w instytucji przyjmującej, 
 • Dostarczyć list potwierdzający odbycie mobilności wraz z podpisem mentora i pieczątką instytucji przyjmującej. 

 

W ramach Programu ERASMUS+ VIAMODA Szkoła Wyższa podpisała bilateralne umowy na lata 2014-2020 z:

 • The Swedish School of Textiles University of Borås (Borås, Szwecja); 
 • ESADA High School of Art and Design (Grenada, Hiszpania);
 • National College of Art and Design (Dublin, Irlandia); 
 • Óbuda University (Budapeszt, Węgry); 
 • Vilnius College of Design (Wilno, Litwa); 
 • Faculty of Design (Trzin, Słowenia).

Program Erasmus+ daje pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz administraczyjnym możliwość rozwoju kompetencji w ramach współpracy międzynarodowej VIAMODA Szkoły Wyższej z innymi instytucjami edukacyjnymi w Europie.

 

Wykładowcy VIAMODA mogą skorzystać z:

 • wyjazdów do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdów do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych
 • udziału w sieciach akademickich ERASMUS+ oraz w wizytach przygotowawczych
 • udziału w projektach wielostronnych, dotyczących np. rozwoju współpracy między uczelniami, a środowiskiem pozakademickim, doskonalenia programów kształcenia, rozwoju potencjału badawczego i dydaktycznego Uczelni itp.

 

Program Erasmus+ oferuje także możliwości doszkalania pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych. Pracownicy mogą skorzystać z:

 • wyjazdów do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich na szkolenia w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji
 • udziału w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów do współpracy w obszarze mobilności
 • udziału w projektach wielostronnych np. dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami

W ramach programu ERASMUS+ VIAMODA Szkoła Wyższa zaprasza także na gościnne wykłady znanych projektantów, zagranicznych ekspertów, praktyków z branży mody i wzornictwa.

 


 

Mobilność STA skierowana jest do wykładowców akademickich. Przewiduje ona prowadzenie zajęć dydaktycznych przez wykładowców w zagranicznej uczelni, z którą VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie posiada stosowną umowę o współpracy.

Dokumenty do pobrania:

 

Mobilność STT polega na szkoleniu, w którym mogą wziąć udział zarówno wykładowcy VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie, jak i pracownicy administracyjni.

Dokumenty do pobrania:

 

Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 130 euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 110 euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 100 euro

 

 

Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach przekraczających 14 dni*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 91 euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 77 euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 70 euro

 

*w przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. I dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni

 

 

Ryczałt na koszty podróży

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym.

 

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km

180 € na uczestnika

od 500 do 1999 km

275 € na uczestnika

od 2000 do 2999 km

360 € na uczestnika

od 3000 do 3999 km

530 € na uczestnika

od 4000 do 7999 km

820 € na uczestnika

8000 km lub więcej

1500 € na uczestnika

 


 

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Mail:          international@viamoda.edu.pl

Adres:        ul. Paca 37, II piętro

 

Dokumenty i decyzje VIAMODA w sprawach ERASMUS+

ZARZĄDZENIE Rektora VIAMODA Szkoły Wyższej w sprawie zasad wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ w VIAMODA - pobierz

 • wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych - pobierz
 • wyjazdy pracowników - pobierz 

 

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat instytucji, z którymi współpracujemy lub sprawdzić możliwość wyjazdu dla pracowników, prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.