Kurs Projektowania i Konstrukcji Bielizny


Katedra Dziewiarstwa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechniki Łódzkiej przy współudziale firmy ABACORP oraz Związku Pracodawców
Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT organizuje „Kurs projektowania i konstrukcji
bielizny”.
Program kursu obejmuje 108 godzin zajęć wykładowych, laboratoryjnych oraz projektowych
i realizowany będzie w trybie zaocznym w ciągu jednego semestru, w blokach programowych
po 6 godzin dziennie.
Termin realizacji kursu: luty/marzec 2016 r. – maj 2016 r.

Uwaga! W ramach wspólpracy z Politechniką studenci Uczelni Viamoda otrzymują 15 % zniżkę od ceny kursu.

Informacje szczegółowe o kursie

Program zajęć, 2016-02-03