SKŁAD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO VIAMODA SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE

 

Przewodniczący - Julia Siechowicz

Członkowie - Weronika Kulesza

Przedstawiciele studentów w Senacie Uczelni - Julia Siechowicz

Starości:
I rok

Julia Siechowicz
Aleksandra Polewiak  

II rok 
Ewa Czyżewska  
Wasiak Dominika 

III rok 
Długołęcka Aleksandra 
Dudek Patrycja 

 

 

 

 

Kontakt do Samorządu Studenckiego:

student@viamoda.edu.pl