VIAMODA FRIEND to program, który ma na celu budowanie aktywnej studenckiej społeczności Uczelni.  

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie VIAMODA FRIEND:

  • możliwość zdobycia punktów za działalność na rzecz Uczelni, które uwzględniane są m.in. przy organizacji wyjazdów studentów na międzynarodowe wydarzenia branżowe, przy ubieganiu się o stypendium zagraniczne lub o stypendium w ramach programu Erasmus+,
  • zdobywanie i poszerzanie nowych kontaktów branżowych także międzynarodowych, przydatnych w trakcie, jak i po zakończeniu studiów.

 

 

Do przykładowych działań należą:

  • wsparcie w organizacji udziału Uczelni w wydarzeniach branżowych/edukacyjnych,
  • uczestnictwo w konkursach branżowych,  
  • pomoc zagranicznym studentom przyjeżdżającym na studia/stypendia w sprawach związanych ze studiami w VIAMODA oraz zaaklimatyzowaniem się w Warszawie, 
  • aktywność na stronach www Uczelni,
  • ciekawe inicjatywy własne studentów, 
  • wizerunkowe wsparcie dla VIAMODA.

 

W programie mogą uczestniczyć wszyscy studenci Uczelni VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie. 

Aby przystąpić do programu VIAMODA FRIEND należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: international@viamoda.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Marketingu i Rekrutacji. Każda aktywność w ramach programu VIAMODA FRIEND musi byc zgłoszona do Biura Marketingu i Rekrutacji.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY VIAMODA FRIEND  pobierz

 

 

STUDENCI ZAGRANICZNI W VIAMODA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ramach wymiany studenckiej gościliśmy już Merve Orge z Turcji oraz Vivien Erdei z Węgier. Studenci VIAMODA pomogli obu dziewczynom w łatwym odnalezieniu się na Uczelni oraz w Warszawie. Dziękujemy!  

 

Merve Orge, Turcja

 

           

Vivien Erdei z Węgier