Konkurs FASHION FUTURE skierowany jest do uczniów klas maturalnych oraz absolwentów szkół średnich (do 25 roku życia), którzy marzą o profesjonalnej edukacji w obszarze mody i  chcą spróbować swoich sił w projektowaniu ubiorów przy wsparciu ekspertów z branży.
 

    

Konkurs FASHION FUTURE jest dla Ciebie!

 

Organizatorem konkursu jest VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, która wspiera edukację młodych talentów w modzie, dlatego też główną nagrodą w konkursie jest stypendium na cykl kształcenia na studiach licencjackich VIAMODA, na wybranej przez przyszłego studenta specjalności.

 

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest pod merytorycznym patronatem marki CROPP, należącej do firmy LPP (Partnera Konkursu), i odbywa się pod hasłem „SPORT & STREETWEAR”. W konkursie ocenione zostaną najciekawsze i najbardziej oryginalne projekty prezentujące autorskie wizje ubioru sportowego – streetwear, outdoor. Prace konkursowe mogą obejmować propozycje ubioru zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

 

Konkurs składa się z trzech etapów. Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza konkursu znajdującego się na www.viamoda.edu.pl oraz przygotowanie i przesłanie na adres Uczelni dwóch stylizacji (rysunków) sylwetki ubioru sportowego - streetwear, wykonanych dowolną techniką graficzną.

Dwudziestu, wyłonionych w I etapie, półfinalistów zostanie zaproszonych 05.12.2019 do udziału w seminarium, które będzie miało na celu przybliżenie ogólnych zasad projektowania ubioru, a także przedstawienie obowiązujących trendów mody sportowej.

W dalszej części konkursu uczestnicy zostaną poproszeni o zaprojektowanie docelowej sylwetki ubioru w stylu sportowym o charakterze streetwear, outdoor oraz przedstawienie go w formie rysunku żurnalowego. Jury konkursu wyłoni na tym etapie dwunastu finalistów, którzy będą mogli realizując swoje projekty skorzystać grzecznościowo ze wsparcia laboratorium technologicznego, z tkanin które posiada Uczelnia, a także z porady ekspertów VIAMODA.

Zrealizowane projekty zostaną zaprezentowane na wybiegu w trakcie DNIA VIAMODY, który odbędzie się 15 czerwca 2020 r. na dziedzińcu Pałacu Prymasowskiego w Warszawie.

Zwieńczeniem pokazu będzie wyłonienie najciekawszej i najbardziej oryginalnej sylwetki oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu.

Nadesłane projekty oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą wykładowcy VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie oraz przedstawiciele partnera merytorycznego konkursu - firmy LPP.

 

ETAPY KONKURSU:

 

I etap

W pierwszym etapie wyłonionych zostanie najlepszych dwadzieścia prac, które spełnią następujące kryteria:

 • Każdy z uczestników konkursu zaprojektuje dwie (słownie: dwie) prace (format A4 tj. 21x29,7 cm) przedstawiające dwie pełne stylizacje sylwetki (góra i dół) nowoczesnego ubioru sportowego, streetwear. Projekty muszą być przedstawione w formie kolorowych rysunków wykonanych dowolną techniką graficzną.
 • Do prac dołączyć należy wypełniony poprawnie, czytelnym pismem formularz zgłoszeniowy.
 • Prace wraz z formularzem  powinny zostać dostarczone w wersji elektornicznej na adres mailowy:

 

konkurs@viamoda.edu.pl

 • w tytule maila należy wpisać: Konkurs FASHION FUTURE 2019
 • Termin nadsyłania prac do VIAMODA Szkoła Wyższa upływa z dniem 26.11.2019r.
 • Jury konkursu pod przewodnictwem JM Rektora dr Piotra Stefaniuka wyłoni dwadzieścia najbardziej interesujących projektów. 
 • Do dnia 29.11. 2019 r. na stronie internetowej VIAMODA Szkoła Wyższa: https://www.viamoda.edu.pl/ oraz FB zostanie opublikowana lista dwudziestu osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o tym mailowo.

 

II etap

 • Wybranych dwudziestu uczestników – półfinaliści,  zaproszeni zostaną do VIAMODA Szkoła Wyższa na jednodniowe seminarium w dniu 05.12.2019 poświęcone projektowaniu ubioru i trendom mody, Seminarium  będzie miało na celu pomóc półfinalistom w zaprojektowaniu finałowego ubioru.
 • Każdy z zaproszonych dwudziestu półfinalistów konkursu zostanie o termie powiadomiony drogą mailową.

 

III etap

 • Efektem seminarium  będzie zaprojektowanie przez każdego z dwudziestu półfinalistów kolejnej  sylwetki ubioru sportowego.
 • Projekt należy wykonać w formacie A4 (format A4 tj. 21x29,7 cm) w postaci kolorowego rysunku żurnalowego w dowolnej technice graficznej.
 • Projekt powinien zostać dostarczony w  papierowej teczce z dopiskiem KONKURS II na adres: VIAMODA Szkoła Wyższa, ul. Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, w terminie do 13.01.2020r.
 • Spośród nadesłanych projektów Jury wyłoni dwunastu finalistów konkursu Fashion Future, którzy zrealizują swój projekt.
 • Każdy z wybranych finalistów  zostanie powiadomiony drogą mailową, a pełna lista dwunastu finalistów zostanie zamieszczona na stronie VIAMODA w terminie do 20.01.2020r.
 • Projekty finałowe finaliści realizują z dbałością o estetyczne wykonanie na własny koszt.
 • Wszyscy finaliści będą mogli skorzystać z tkanin które znajdują się w posiadaniu VIAMODA Szkoła Wyższa.
 • Wyznaczone zostaną dwa terminy w których finaliści konkursu mogą przyjechać do uczelni i  skonsultować swoje projekty w laboratorium. Terminy konsultacji zostaną umieszczone na stronie VIAMODA.

 

IV etap

 • Uszyte ubiory zaprezentowane zostaną podczas specjalnego pokazu mody w dniu gali dyplomowej VIAMODA Upgrade 2020 na dziedzińcu Pałacu Prymasowskiego w Warszawie, ul. Senatorska 13/15 w dniu 15.06 2020 roku.
 • Ubiory prezentowane podczas specjalnego pokazu mody w dniu gali dyplomowej finalista konkursu musi dostarczyć do siedziby VIAMODA Szkoła Wyższa do dnia 08.06.2020r.
 • Graficzne projekty uczestników konkursu oraz fotograficzna dokumentacja z ich realizacji zaprezentowane zostaną w jednej z sal Pałacu Prymasowskiego(Hotel Bellotto) w czasie gali dyplomowej.
 • W czasie pokazu finałowego Jury konkursu pod przewodnictwem JM Rektora dr Piotra Stefaniuka  wyłoni zwycięzcę pierwszej edycji konkursu Fashion Future.

 

 

 

Terminy konsultacji projektów zakwalifikowanych do finału konkursu:

13.02.2020 w godzinach: 10:00 do 14:00

28.02.2020 w godzinach: 10:00 do 14:00

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wszyscy finaliści na potrzeby realizacji swoich projektów będą mogli skorzystać z tkanin, które znajdują się w posiadaniu VIAMODA Szkoły Wyższej.

 


PARTNER KONKURSU

 

PARTNER MERYTORYCZNY KONKURSU: