Konkurs FASHION FUTURE skierowany jest do uczniów klas maturalnych oraz przedmaturalnych szkół średnich, którzy marzą o profesjonalnej edukacji w obszarze mody i  chcą spróbować swoich sił w projektowaniu ubiorów przy wsparciu ekspertów z branży.

 

    Konkurs FASHION FUTURE wydłużamy termin nadsyłania prac do 17 marca!

 

Organizatorem konkursu jest VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, która wspiera edukację młodych talentów w modzie, dlatego też główną nagrodą w konkursie jest stypendium na CAŁY 3,5 roczny cykl kształcenia na studiach licencjackich VIAMODA, na wybranej przez przyszłego studenta specjalności.

 

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest pod merytorycznym patronatem firmy LPP SA i odbywa się pod hasłem „POST-PANDEMICZNA MODA PRZYSZŁOŚCI”. W konkursie ocenione zostaną najciekawsze i najbardziej oryginalne projekty prezentujące autorskie wizje ubioru przyszłości post-pandemicznej. Prace konkursowe mogą obejmować propozycje ubioru zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Konkurs składa się z czerech etapów. Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza konkursu znajdującego się na www.viamoda.edu.pl oraz przygotowanie i przesłanie na adres Uczelni dwóch stylizacji (rysunków) sylwetki ubioru inspirowanych hasłem konkursu, wykonanych dowolną techniką graficzną.

Dwudziestu uczestników, wyłonionych w I etapie, zostanie zaproszonych 31.03.2021 do udziału w seminarium, które będzie miało na celu przybliżenie ogólnych zasad projektowania ubioru, a także przedstawienie obowiązujących trendów mody.

W dalszej części konkursu uczestnicy zostaną poproszeni o zaprojektowanie docelowej sylwetki ubioru konkursowego oraz przedstawienie go w formie rysunku żurnalowego. Jury konkursu wyłoni na tym etapie dwunastu półfinalistów, którzy będą mogli realizując swoje projekty skorzystać grzecznościowo ze wsparcia laboratorium technologicznego z tkanin, które posiada Uczelnia, a także z porady ekspertów VIAMODA.

Zrealizowane projekty zostaną zaprezentowane podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej, która odbędzie się 20 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Uczelni.

Zwieńczeniem Konkursu będzie wyłonienie najciekawszej i najbardziej oryginalnej sylwetki oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu.

Nadesłane projekty oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą wykładowcy VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie oraz przedstawiciele partnera merytorycznego konkursu - firmy LPP.


ETAPY KONKURSU:

I etap

W pierwszym etapie wyłonionych zostanie najlepszych dwadzieścia prac, które spełnią następujące kryteria:

 • Każdy z uczestników konkursu zaprojektuje dwie (słownie: dwie) prace (format A4 tj. 21x29,7 cm) przedstawiające dwie pełne stylizacje sylwetki (góra i dół) nowoczesnego ubioru mody post-pandemicznej. Projekty muszą być przedstawione w formie kolorowych rysunków wykonanych dowolną techniką graficzną.
 • Do prac dołączyć należy wypełniony poprawnie, czytelnym pismem formularz zgłoszeniowy.
 • Prace wraz z formularzem powinny zostać dostarczone w papierowej teczce na adres uczelni: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, z dopiskiem Konkurs FASHION FUTURE
 • Termin nadsyłania prac do VIAMODA Szkoła Wyższa upływa z dniem 17.03.2021.
 • Jury konkursu pod przewodnictwem JM Rektora dr Piotra Stefaniuka wyłoni dwadzieścia najbardziej interesujących projektów.
 • Do dnia 22.03.2021 na stronie internetowej VIAMODA Szkoła Wyższa: https://www.viamoda.edu.pl/ oraz FB zostanie opublikowana lista dwudziestu osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o tym mailowo.


II etap

 • Wybranych dwudziestu uczestników zaproszonych zostanie do VIAMODA Szkoła Wyższa na jednodniowe seminarium w dniu 31.03.2021 poświęcone projektowaniu ubioru i trendom mody, Seminarium będzie miało na celu pomóc uczestnikom w zaprojektowaniu finałowego ubioru.
 • Każdy z zaproszonych dwudziestu wybranych uczestników konkursu zostanie o termie powiadomiony drogą mailową.


III etap

 • Efektem seminarium będzie zaprojektowanie przez każdego z dwudziestu uczestników kolejnej sylwetki ubioru.
 • Projekt należy wykonać w formacie A4 (format A4 tj. 21x29,7 cm) w postaci kolorowego rysunku żurnalowego w dowolnej technice graficznej.
 • Projekt powinien zostać dostarczony w papierowej teczce z dopiskiem KONKURS II na adres: VIAMODA Szkoła Wyższa, ul. Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, w terminie do 16.04.2021.
 • Spośród nadesłanych projektów Jury wyłoni dwunastu półfinalistów konkursu Fashion Future, którzy zrealizują swój projekt.
 • Każdy z wybranych półfinalistów zostanie powiadomiony drogą mailową, a pełna lista dwunastu półfinalistów zostanie zamieszczona na stronie VIAMODA w terminie do 23.04.2021.
 • Projekty finałowe półfinaliści realizują z dbałością o estetyczne wykonanie na własny koszt.
 • Wszyscy półfinaliści będą mogli skorzystać z tkanin, które znajdują się w posiadaniu VIAMODA Szkoła Wyższa.
 • Wyznaczone zostaną dwa terminy, w których finaliści konkursu mogą przyjechać do uczelni i skonsultować swoje projekty w laboratorium. Terminy konsultacji zostaną umieszczone na stronie VIAMODA.


IV etap

 • Uszyte ubiory zaprezentowane zostaną podczas specjalnego sesji fotograficznej w siedzibie uczelni w dniu 20.06 2021.
 • Ubiory prezentowane podczas specjalnej sesji fotograficznej półfinalista konkursu musi dostarczyć do siedziby VIAMODA Szkoła Wyższa do dnia 20.06.2021 do godziny 10.00.
 • Do dnia 25.06.2021 spośród uczestników sesji fotograficznej Jury wyłoni trzech finalistów, którzy w dniach 26.06.2021 - 29.06.2021 przystąpią online do prezentacji swojego projektu przed Jury konkursu.
 • Jury konkursu do 30.06.2021 wyłoni zwycięzcę konkursu.

 


 

Terminy konsultacji projektów zakwalifikowanych do półfinału konkursu:

24.05.2021 w godzinach: 10:00 do 14:00

26.05.2021 w godzinach: 10:00 do 14:00

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wszyscy finaliści na potrzeby realizacji swoich projektów będą mogli skorzystać z tkanin, które znajdują się w posiadaniu VIAMODA Szkoły Wyższej.

Masz dodatkowe pytania, skontkatuj się z nami: tel.: +48 506 561 999; e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl

Lista osób zakwalifokowanych do II etapu Konkursy Fashion Future 2021: 

Lp. Nazwisko i imię Nazwy projektów konkursowych
1 Bazylak Diana ORANGE VISION OF THE FUTURE
2 Cempa Magdalena GOTOWI NA PRZYSZŁOŚĆ
3 Dąbrowska Angelika FLORAL BREEZE: HOA, AURORA
4 Fyda Gabriela MODERN PANDEMIC; ELEGANT PANDEMIC
5 Giszka Mateusz POST-PONDEMICZNA PRZYSZŁOŚĆ
6 Grabska Aleksandra MONOCHROMATIC
7 Guzek Julia PIANO-VIBE; VIOLINA
8 Hałoń Blanka ELEGANCJA PRZYSZŁOŚCI; CYTRUSOWA ŚWIEŻOŚĆ
9 Kulawik Maja ABSOLUTE MEMORY; EXTRATERRESTRIAL SIGHT
10 Kulesza Weronika PROSPECT
11 Makowska Monika STROJE POST-PANDEMICZNE
12 Marczuk Aleksandra ULTIMAT FUTURE NR 1 i NR 2
13 Nizio Wiktoria FEMINIST 2100; COCTAIL 2100
14 Olejarz Urszula I'M NOT JUST A PRETTY GIRL
15 Ożga Klaudia FOR MYSELF
16 Pańczak Karolina PANDEMICZNA LADY
17 Pierzga Marcelina SILVER-ANTIVIRUS; MASKED
18 Powroźnik Piotr REVIVAL
19 Walczyk Vanessa ADAMANT; FREEDOM
20 Zborowski Łukasz LEMON; ORANGE

Lista podana jest w kolejności alfabetycznej.


PARTNER KONKURSU

 


PARTNER MERYTORYCZNY KONKURSU 


PARTNER HONOROWY KONKURSU