SANDRA DĄBROWSKA


Four Piece Suit

Tworząc kolekcję FOUR PIECE SUIT chciałam zwrócić uwagę odbiorców na problem, z jakim zmagają się byli więźniowie rozpoczynający „nowe życie” po opuszczeniu zakładu penitencjarnego. Postawiłam sobie również za zadanie stworzyć rozwiązania, które ułatwiłyby takim osobom reintegrację ze społeczeństwem. Moja kolekcja jest przeznaczona nie tylko dla takich osób. To oryginalna propozycja
streetwear’owa dla młodych mężczyzn, którzy nie boją się odważnych form, prowokacji i śmiałych printów w ubiorze.

Partnerzy kolekcji API.PL oraz EPSON