POLA DEMIANIUK


ECHA FRANKENSTEINA

Do wybrania tematu pracy skłoniły mnie zarówno sentyment do estetyki opartej o dysonanse i mroczne konotacje, jak również dynamiczny rozwój najnowszych technologii. Wcielając się w rolę badacza eksploruję wybrane przypadki takich ingerencji, które niebawem mogą stanowić nową codzienność dla ludzkości.
„Echa Frankensteina” stanowią uniwersalną ramę relacji człowieka ze zdobyczami technologii. Powieść Mary Shalley porusza źródło ingerowania w procesy naturalne jako próbę ujarzmienia i podporządkowania ich potrzebom ludzkości. Ranga mitu, do którego ono urosło, przepełniona jest jednak niepokojem związanym z nadużyciami i często nieznanymi konsekwencjami takich działań.