Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodziezy i sportu na lata 2014-2020. Program ERASMUS+ wspomaga rozwojowi kompetencji i osobowości, a także otwartość na różne kultury i sposoby pracy studentów z Europy.

Wyjazdy na studia, praktyki oraz inne programy wymiany zagranicznej dają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poznania ciekawych ludzi czy bezpośredniego obcowania z kulturą danego kraju. Jest to znakomita okazja do podniesienia kwalifikacji profesjonalnych oraz językowych, ale również inspiracja do stałego kontaktu i wspólnych projektów z zagranicznymi kolegami. 

Program ERASMUS+ umożliwia:

 • wyjazdy studentów do uczelni zagranicznych 
 • wyjazdy studentów oraz absolwentów na praktyki do instytucji zagranicznych 
 • wyjazdy pracowników Uczelni oraz przyjazdy przedstawicieli firm z branży w celu realizacji zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy pracowników Uczelni w celach szkoleniowych

 

Dotychczas w ramach programu w VIAMODA odbyły się następujące spotkania, warsztaty i wykłady:

 • Polimoda – wykłady ekspertów: Omar Pallante, DaniloVenturi, Paola Russo;
 • Dorota Mazur – wykład eksperta PVH Italy (Calvin Klein, Tommy Hilfiger);
 • Irena Gregori – wykład założycielki atelier IRENA GREGORI z Paryża;
 • Marlena Woolford – wieloletni ekspert WGSN;
 • David Tomaszewski - projektant i założyciel DAVID TOMASZEWSKI STUDIO;
 • Roberto Badiani - wieloletni ekspert i założyciel STUDIO BADIANI;
 • Rita Teotonio - portugalska projektantka, zalozycielka marki RITA BONAPARTE.

 


 

Studenci niepełnosprawni i studenci ze stypendium socjalnym mają możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 


 

Course Catalogue 2017/2018 pobierz/download