WYMIANA WIEDZY Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie działając jako centrum kształcenia w obszarach branży kreatywnej, przygotowuje swoich studentów do pracy zarówno na polskim rynku, jak i na bardzo konkurencyjnych rynkach zagranicznych. Proces edukacyjny, realizowany na bardzo wysokim poziomie, obejmuje zarówno międzynarodową teorię, jak i praktykę.

 

Strona praktyczna studiów realizowana jest m.in. w oparciu o szeroką i systematycznie rozwijaną współpracę partnerską z zagranicznymi instytucjami gospodarczymi, a także instytucjami wspierającymi rozwój tych rynków w Europie i na świecie. Specjalnośći obejmują ścisłą kooperację z markami modowymi oraz firmami przemysłu odzieżowego (producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń dla branży oraz materiałów i dodatków odzieżowych).

Uczelnia prowadzi wszechstronną współpracę i wymianę wiedzy z międzynarodowymi instytucjami edukacyjnymi na świecie, równolegle działając w ramach programu Erasmus+. Umożliwia on międzynarodową wymianę studentów i wykładowców, realizację projektów badawczych, uczestnictwo w zagraniczne kursach, szkoleniach, wyjazdach na imprezy branżowe, a także realizację praktyk zawodowych i wizyt studyjnych.