Kształcenie projektantów mody, otwartych na zmiany w otaczającym nas świecie, jest zadaniem niezwykle wieloaspektowym. W warunkach świadomego wytwarzania i konsumpcji dóbr mody, edukacja z tego obszaru nie może skupiać się jedynie na estetyce. Zagadnienia odpowiedzialności za projektowaną odzież, świadomego stosowania surowców i materiałów, wykorzystywania właściwych technologii, w tym technik i narzędzi innowacyjnych, wpisywania projektów mody w szerszy kontekst designu zrównoważonego, są równie istotne w prowadzonym przez nas procesie kształcenia, co rozwój zdolności twórczych i wrażliwości estetycznej studentów tej specjalności.

 

STUDIUJ & PRACUJ!

Zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane są w cyklu weekendowym. Odbywają się dwa razy w miesiącu, maksymalnie osiem spotkań w semestrze. Studia te dedykowane są osobom, które chcą jednocześnie studiować (poszerzać specjalistyczną wiedzę) oraz pracować (zdobywać kompetencje i doświadczenia zawodowe).

 

O STUDIACH

Program studiów PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ obejmuje przygotowywanie autorskich projektów oraz samodzielną realizację kolekcji. Proces tworzenia spójnej pod względem wizualnym i zarazem sprzedażowej kolekcji rozpoczyna się od zebrania inspiracji i stworzenia pomysłu dla całości asortymentu, opracowania projektów ze świadomością innowacyjnych technologii przemysłowych, inżynierii materiałowej, organizacji procesów wytwórczych, jakości wyrobów i jej kontroli, aż po jego wytworzenie – odszycie. W efekcie, studenci przygotowani są do płynnego wejścia do branży odzieżowej zarówno w roli projektantów firm obecnych na rynku, jaki i niezależnych kreatorów własnych marek modowych.

Program wypełniony jest merytorycznymi wykładami i praktycznymi ćwiczeniami prowadzonymi przez uznanych ekspertów branży mody. Specjalistyczne obszary wiedzy obejmująm.in. know-how technologiczne, innowacje produktowe i projektowe oraz trendy modowe i rynkowe. Studenci poznają i stosują w swoich realizacjach technologie IT i profesjonalne programy projektowe np. CAD. Spotkania te ukierunkowane są także na budowanie profesjonalnego  networking’u branżowego. Studenci mają możliwości zdobywania i nawiązywania wielu kontaktów zawodowych oraz odbywania praktyk w rzeczywistych warunkach rynkowych.

Studia PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ prowadzone są w języku polskim.

 

 
 

                                                   

                                                    KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999  

 

 

 

ŚCIEŻKI KARIERY

  • Projektant ubioru
  • Projektant – konstruktor odzieży
  • Ilustrator mody
  • Szef wzorniczego przygotowania produkcji w przemyśle mody
  • Szef zespołu kreatywnego w domu mody
  • Dyrektor kreatywny marki mody
  • Dyrektor artystyczny
  • Właściciel autorskiego brandu
  • Właściciel pracowni projektowej i/lub krawieckiej
  • Właściciel atelier projektanckiego