VIAMODA UPGRADE

VIAMODA UPGRADE to działania promujące licencjackie prace dyplomowe naszych absolwentów, które są ukoronowaniem wielomiesięcznej, koncepcyjnej i realizacyjnej pracy nad wybranym przez nich tematem. VIAMODA UPGRADE realizowane jest w rozmaitych formach m. in. filmów, pokazów mody i innych przedsięwzięć, w ramach których nasi studenci prezentują założenia swoich końcowych projektów dyplomowych, swój poziom świadomości kreatywnej i projektowej, wrażliwości estetycznej oraz wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w trakcie studiów.