REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 15 marca 2024

START

Rekrutacja na studia w Uczelni odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego. W procesie rekrutacji nie wymagamy konkretnych przedmiotów maturalnych.
W zależności od specjalności, na którą aplikują kandydaci opracowują MOODBOARD, czyli tablicę inspiracji w formie kolaży, obrazów, próbek kolorów deseni, rysunków i innych elementów, które pobudzając wyobraźnię odbiorcy, pomagają mu zidentyfikować atmosferę, styl, motyw przewodni kolekcji lub identyfikacji wizualnej wybranej marki modowej. Moodboard może zostać przygotowany w formie elektronicznej lub w formie papierowej, która zostanie zeskanowana lub sfotografowana i przesłana w formie elektronicznej na potrzeby rekrutacji wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

MOODBOARD

 

PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING – Moodboard z inspiracjami do identyfikacji wizualnej wybranej polskiej lub światowej marki modowej.  
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I STYLIZACJA – Moodboard z inspiracjami do identyfikacji wizualnej wybranej polskiej lub światowej marki modowej. 
PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ – Moodboard z inspiracjami do aktualnej kolekcji (obecnie dostępnej w sprzedaży) wybranej polskiej lub światowej marki modowej. 

Moodboard powinien być załączony w procesie rekrutacji online.

DOKUMENTY

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

 • Formularz zgłoszeniowy rejestracja on-line >jeśli masz problem z rejestracją online wypełnij załączony formularz i prześlij go bezpośrednio na: rekrutacja@viamoda.edu.pl wraz z dowodem opłaty rekrutacyjnej> pobierz formularz
 • Podanie o przyjęcie na studia – pobierz
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • 1 fotografia w wersji elektronicznej załączona w procesie rekrutacji online: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: jpg
 • Informacja o ochronie danych osobowych – pobierz
 • Moodboard w wersji elektronicznej w formacie jpg, 2-4 MP; załączany w procesie rekrutacji online

OBYWATELE POLSCY

 • Świadectwo dojrzałości
 • Dowód osobisty do wglądu

CUDZOZIEMCY 

 • Zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie wydania wraz z tłumaczeniem na język polski
 • Paszport oraz dokument uprawniający do pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu) do wglądu
 • Dokument (świadectwo/certyfikat) potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub Kartę Polaka albo inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP

       INTERNATIONAL BACCALAUREATE

 • International Baccalaureate Diploma. Aby dostać się na studia wyższe, kandydat musi zdać cały program IB Diploma Programme i uzyskać IB Diploma

KALENDARIUM

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

OPŁATY

 • bezzwrotna opłata wpisowa 500 zł
 • opłata za legitymację studencką 22 zł
 • czesne – pobierz cennik

numer konta do wpłat (wpłaty wyłącznie w PLN): 80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK)
Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 – 386 Warszawa

W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata – Studia I stopnia

Aplikuj na studia

+48 506 561 999
rekrutacja@viamoda.edu.pl

Color of the Year 2024 PANTONE®

Tablice
inspiracji

#moodboard