AKTY PRAWNE / JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA / BHP

Dyplomy

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego – 01 marca 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru – 01 marca 2021 r.

Okres ważności dokumentu publicznego – bezterminowo.

BHP

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni, infrastruktury i wyposażenia oraz postępowania w razie wypadku i awarii w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie. 

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi na terenie Uczelni prosimy o kontakt z Rektoratem Uczelni pod numerem telefonu +48 506 561 984.

W przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia wymagającego natychmiastowej interwencji prosimy o kontakt z numerem telefonu alarmowego – 112.

Inne awarie wymagające natychmiastowego usunięcia należy zgłaszać bezpośrednio do właściwych służb: pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994, pogotowie energetyczne – tel. 991.

 

Zasady BHP VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie