Studia

PROJEKTOWANIE UBIORU I DYREKCJA KREATYWNA

Koncepcja programu studiów magisterskich Projektowanie ubioru i dyrekcja kreatywna oparta jest na komponencie programu z obszaru sztuki. Studia II stopnia trwają 4 semestry i realizowane są w formie niestacjonarnej w liczbie 1095 godzin (w tym 360 godz. praktyk). 

Program studiów został tak skonstruowany, aby zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne stanowiły znakomitą większość wszystkich zajęć, tak aby umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie studiów stanowiły Waszą konkurencyjną przewagę na rynku pracy. W toku kształcenia uzyskasz 120 punktów ECTS.

POZIOM:

FORMA:

CZAS:

JĘZYK:

KIERUNEK:

EDYCJA:

START:

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE

STUDIA NIESTACJONARNE

2 LATA – 4 SEMESTRY

POLSKI

WZORNICTWO

2024/25

10.2024 r.

Zamykam oczy, aby lepiej widzieć.

– Paul Gauguin –

Aplikuj na studia

+48 506 561 999
rekrutacja@viamoda.edu.pl

Color of the Year 2024 PANTONE®

Mogą Cię zainteresować