Studia magisterskie w VIAMODA. Kolejny krok, kolejny sukces!

 

Wieloletnie doświadczenia wynikające z prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich) oraz odpowiednie efekty kształcenia potwierdzone wnikliwą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2020, pozwoliły nam na podjęcie decyzji o utworzeniu w VIAMODA studiów II stopnia (magisterskich).

Wniosek o utworzenie studiów magisterskich został złożony. Otrzymaliśmy już potwierdzenie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, że nasz wniosek został przyjęty i przekazany do zaopiniowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Już niedługo umieścimy dokładne informacje odnośnie rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie w VIAMODA.