REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

START

Rekrutacja na uzupełniające studia magisterskie odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego oraz oceny dorobku projektowego i artystycznego kandydata w formie autorskiego portfolio.

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych).

Studia magisterskie w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie realizowane są na kierunku wzornictwo w oparciu o dwie ścieżki kształcenia: projektowanie ubioru i dyrekcja artystyczna oraz dyrekcja artystyczna i komunikacja marki modowej.

Zajęcia na studiach II stopnia na specjalności projektowanie ubioru i dyrekcja kreatywna prowadzane są w oparciu o bazowe umiejętności, wymagane dla każdego kandydata na studia, z zakresu technik szycia odzieży, zasad konstrukcji i modelowania odzieży oraz podstawową znajomość programu Adobe Illustrator (działania w zakresie funkcji i narzędzi).

Zajęcia na studiach II stopnia na specjalności dyrekcja kreatywna i komunikacja marki modowej prowadzane są w oparciu o bazową znajomość działania w zakresie funkcji i narzędzi programów: Adobe Illustrator (program wektorowy), Adobe InDesign (program do projektowania wydawnictw), Adobe Photoshop (program bitmapowy).

 

DOKUMENTY

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

 • Formularz zgłoszeniowy rejestracja on-line 
 • Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z konta kandydata)
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • 1 fotografia w wersji elektronicznej załączona w procesie rekrutacji online, o następującej charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: jpg)
 • Informacja o ochronie danych osobowych (wydruk z konta kandydata)
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (wydruk z konta kandydata)

OBYWATELE POLSCY

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • Dowód osobisty do wglądu

CUDZOZIEMCY

 • Zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem na język polski
 • Dokument (świadectwo/certyfikat) potwierdzający znajomość języka polskiego
 • Paszport oraz dokument uprawniający do pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu) do wglądu
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub Kartę Polaka albo inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP

PORTFOLIO

 

Dodatkowo, w procesie rekrutacji online należy załączyć:

 • Autorskie portfolio,
 • List motywacyjny, 
 • Życiorys.

Autorskie portfolio powinno zawierać sfotografowane lub zeskanowane prace złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf. Autorskie portfolio może zawierać (na przykład):

 • projekty autorskich kolekcji ubiorów
 • zdjęcia zrealizowanych ubiorów
 • prace graficzne (plakat, znak, identyfikacja wizualna, ilustracja, druk odzieżowy)
 • wybrane prace artystyczne (np. malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, inne media).

KALENDARIUM

 

Niestacjonarne studia II stopniapobierz

OPŁATY

 • bezzwrotna opłata wpisowa 500 zł
 • opłata za legitymację studencką 22 zł
 • czesne – pobierz cennik

numer konta do wpłat (wpłaty wyłącznie w PLN): 80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK)
Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 – 386 Warszawa

W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata – Studia II stopnia

Aplikuj na studia

+48 506 561 999
rekrutacja@viamoda.edu.pl

Color of the Year 2024 PANTONE®

Uwaga! Jeśli w momencie dokonywania wpisu nie posiadasz jeszcze fizycznego dyplomu ukończenia studiów, możesz w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów i podpisać oświadczenie, że zobowiązujesz się do doręczenia dyplomu najpóźniej do 26 września 2024 roku.