Uzupełniające studia magisterskie w VIAMODA

Studia II stopnia w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie realizowane są na kierunku wzornictwo w oparciu o dwie ścieżki kształcenia: projektowanie ubioru i dyrekcja artystyczna oraz dyrekcja artystyczna i komunikacja marki modowej.

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych).

Przyjęcie kandydatów na uzupełniające studia magisterskie odbywa się na podstawie oceny dorobku projektowego i artystycznego kandydata. Autorskie portfolio powinno zawierać sfotografowane lub zeskanowane prace złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Zajęcia na studiach II stopnia na specjalności projektowanie ubioru i dyrekcja kreatywna prowadzane są w oparciu o bazowe umiejętności z zakresu technik szycia odzieży, zasad konstrukcji i modelowania odzieży oraz podstawową znajomość programu Adobe Illustrator (działania w zakresie funkcji i narzędzi).

Zajęcia na studiach II stopnia na specjalności dyrekcja kreatywna i komunikacja marki modowej prowadzane są w oparciu o bazową znajomość działania w zakresie funkcji i narzędzi programów: Adobe Illustrator (program wektorowy), Adobe InDesign (program do projektowania wydawnictw), Adobe Photoshop (program bitmapowy).

Dlatego dla wszystkich chętnych kandydatów proponujemy bezpłatne zajęcia wprowadzające z wyżej wymienionych obszarów. Zajęcie, przeprowadzone w formie warsztatów odbędą się przed rozpoczęciem studiów lub podczas pierwszego semestru studiów. 


Aplikuj na studia

+48 506 561 999
rekrutacja@viamoda.edu.pl

Color of the Year 2024 PANTONE®

Instagram
News

#viamodaenjoy