DESIGN + TECHNOLOGY + MANAGEMENT

VIAMODA Szkoła Wyższa prowadzi studia I stopnia na kierunku WZORNICTWO oraz otrzymała pozwolenie MNiSW na prowadzenie oryginalnego w skali kraju kierunku SZTUKA KULINARNA.

Studia I stopnia, zwane studiami licencjackimi, to forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Absolwent studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe – dyplom licencjacki VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie, który jest akredytowany przez MNiSW RP.

Trwające siedem semestrów studia I stopnia na kierunku WZORNICTWO realizowane są w oparciu o autorski program nauczania, który umożliwia kompleksowe przygotowanie do podejmowania wyzwań zawodowych oraz kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia m.in. studiach podyplomowych.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Studenci zdobywają umiejętność łączenia wiedzy odnoszącej się do różnorodnych obszarów w wybranej dziedzinie. W przypadku FASHION są to m.in. procesy projektowania, estetyki, szeroko rozumianej mody i trendów oraz kompetencje zarządcze i biznesowe. W przypadku FOOD są to nowoczesne techniki gotowania, eksponowania dań, tworzenia atmosfery nowoczesnej biesiady, obecne trendy kulinarne oraz rzeczywistą znajomością aktualnych zasad rynku gastronomicznego. Dzięki kompleksowemu programowi kształcenia, studenci rozumieją reguły rządzące rynkiem mody i branżą kulinarną, mają zdolność kreowania i umiejętnego zarządzania marką lub siecią, a także świadomie budują jej tożsamość i oryginalność. Poznawanie różnorodnych mechanizmów i dynamiki wybranej branży pozwala także na późniejszy rozwój w wielu obszarach zawodowych, w tym również na rozwinięcie własnych przedsięwzięć projektowych i biznesowych.

 

BIURO REKRUTACJI

Mail:     rekrutacja@viamoda.edu.pl

Tel.:   506 561 999      

Adres:  Arabska 7A, 03-977 Warszawa

         Pon. - Pt.: 9.00-17.00