JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI   >>>   

 

Autorski program studiów licencjackich VIAMODA Szkoły Wyższej opracowany został w myślą o osobach, które zamierzają rozwijać swoje kompetencje i kreatywność w twórczym działaniu w obszarach projektowania i komunikacji mody, aranżacji wnętrz oraz fotografii, oraz chcą zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia.  

Studia I stopnia w VIAMODA Szkole Wyższej trwają 3,5 roku (7 semestrów). Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Program studiów realizowany jest na kierunku Wzornictwo, w ramach akredytacji MNiSW RP. Po obronie pracy dyplomowej, absolwenci studiów VIAMODA uzyskują wykształcenie wyższe, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Studenci studiów licencjackich VIAMODA mają do wyboru kilka obszarów kształcenia. Programy nauczania wszystkich specjalności oparte są na najważniejszej, przyświecającej Uczelni zasadzie – połączeniu innowacyjnej wiedzy z technologicznym know-how oraz aspektem praktycznym, dzięki której absolwenci stają się specjalistami branżowymi z praktycznym doświadczeniem oraz mają możliwość płynnego wejścia na rynek i odniesienia sukcesu w wybranej branży kreatywnej, powiązanej z modą, designem i szeroką dziedziną sztuk wizualnych.

VIAMODA oferuje studia I stopnia w formie STACJONARNEJ oraz NIESTACJONARNEJ. Zajęcia w cyklu weekendowym odbywają się dwa razy w miesiącu (maksymalnie osiem spotkań w semestrze), dostosowanym do potrzeb osób pragnących jednocześnie poszerzać specjalistyczną wiedzę oraz zdobywać kompetencje i doświadczenia zawodowe.

 

 

Studia I stopnia w VIAMODA Szkole Wyższej umożliwiają podejmowanie wyzwań zawodowych oraz kontynuowanie nauki na kolejnych etapach kształcenia m.in. studiach podyplomowych.

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chciałbyś umówić się na konsultacje zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999  

  • 3,5 roku (7 semestrów)
  • Kierunek Wzornictwo
  • Wykształcenie wyższe
  • Forma stacjonarna i niestacjonarna
  • Międzynarodowe środowisko studentów
  • Nowoczesne przestrzenie wykładowe
  • Specjalistyczne laboratoria technologiczne