Program studiów licencjackich VIAMODA Szkoły Wyższej opracowany został w myślą o osobach, które zamierzają rozwijać swoje kompetencje i kreatywność w twórczym działaniu w obszarach projektowania ubioru, komunikacji marki oraz sprzedaży i e-commerce, oraz chcą zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia.  

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2022/2023!

Studia I stopnia w VIAMODA Szkole Wyższej trwają 3,5 roku (7 semestrów). Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Program studiów realizowany jest na kierunku Wzornictwo, w ramach akredytacji MNiSW RP. Po obronie pracy dyplomowej, absolwenci studiów VIAMODA uzyskują wykształcenie wyższe, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia.

Studenci studiów licencjackich VIAMODA mają do wyboru kilka obszarów kształcenia. Programy nauczania wszystkich specjalności oparte są na najważniejszej, przyświecającej Uczelni zasadzie – połączeniu innowacyjnej wiedzy z technologicznym know-how oraz aspektem praktycznym, dzięki której absolwenci stają się specjalistami branżowymi z praktycznym doświadczeniem oraz mają możliwość płynnego wejścia na rynek i odniesienia sukcesu w wybranych branżach kreatywnych m.in. w modzie i designie czy w dziedzinach szeroko pojętych sztuk wizualnych.

W trakcie kształcenia zapewniamy m.in. międzynarodowe środowisko studentów, nowoczesne przestrzenie wykładowe oraz specjalistyczne laboratoria technologiczne.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI  2021/2022

STUDIA STACJONARNE  /  DZIENNE

         

 

STUDIA NIESTACJONARNE  /  WEEKENDOWE

Zajęcia w cyklu weekendowym odbywają się dwa razy w miesiącu, maksymalnie osiem spotkań w semestrze. Studia te dedykowane są osobom, które chcą jednocześnie studiować (poszerzać specjalistyczną wiedzę) oraz pracować (zdobywać kompetencje i doświadczenia zawodowe).

          

 

Studia I stopnia w VIAMODA Szkole Wyższej umożliwiają podejmowanie wyzwań zawodowych oraz kontynuowanie nauki na kolejnych etapach kształcenia m.in. studiach podyplomowych.

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chciałbyś umówić się na konsultacje zapraszamy do kontaktu:

 

PROGRAMY REALIZOWANE W LATACH AKADEMICKICH  2017-2020

    

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999  

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE

  • Nauka od poniedziałku do piątku
  • Więcej czasu na przyswojenie wiedzy
  • 3,5 roku (7 semestrów)
  • Kierunek Wzornictwo
  • Wykształcenie wyższe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

  • Zajęcia tylko w weekendy 
  • Możliwość pracy i studiowania
  • 3,5 roku (7 semestrów)
  • Kierunek Wzornictwo
  • Wykształcenie wyższe