KLAUDIA IDE

Popularność baletu „Jeziora łabędziego” w kompozycji Piotra Czajkowskiego sprawiła, iż tematyka dzieła staje się szeroko wykorzystywanym motywem. Nie tylko na  scenach operowych, lecz również w malarstwie, tańcu, rzeźbie, ekranizacjach filmowych, a także na wybiegach. Balet ukazuje łabędzia w całkowicie nowy sposób, nie  jest już to tylko dzikie zwierzę, jednostka staje się być uwzniośleniem piękna, delikatności, bezbronności. Każda kolejna wersja ujawnia owe atrybuty na swój indywidualny sposób, zachowując przy tym główny sens kompozycji, czyli walkę dobra ze złem.

Podążając tropem koncepcji Czajkowskiego również i ja podjęłam się próby przełożenia opowieści w swoją autorską ideę. W celu wyzbycia się wszelkich zakłóceń w  odbiorze, tak delikatnego zamysłu baletu, zastosowałam kolory achromatyczne, uwznioślając kolekcje paryskimi tkaninami. Całość opatrzyłam symboliką pereł, zadbałam również o niebanalne dodatki, które stanowią dopełnienie charakteru kompozycji. Swoja historię pięknej księżniczki zaklętej w białego łabędzia opowiedziałam pewnego mroźnego dnia w przestrzeni Łazienek Królewskich.