REJESTRACJA

Dane personalne
Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje
Podsumowanie

  DANE PERSONALNE  Jeśli nie posiadzasz numeru PESEL, kliknij tutaj

  DOKUMENT TOŻSZAMOŚCI


  TakNie

  DANE KONTAKTOWE  ADRES ZAMIESZKANIA  MiastoWieś


  Inny adres do korespondencji

  ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

  DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW  DANE OSOBY DO POWIADOMIENIA W RAZIE WYPADKU

  DODATKOWE INFORMACJE


  JESTEŚMY CIEKAWI


  Informacja RODO*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji i wszystkich procesów edukacyjnych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) Potwierdzam prawdziwość powyższych danych – pod groźbą odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233, 272 i 297 Kodeksu Karnego.)*