Witamy w panelu REJESTRACJI ON-LINE na studia w VIAMODA Szkoła Wyższa!

Rejestracja on-line przeznaczona jest dla kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim. Ma ona na celu ułatwienie procesu rekrutacyjnego, jak również zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia*. Rejestracja on-line równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego! 

       

 
 
Po dokonaniu rejestracji on-line prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz zgłoszenie się do Biura Rekrutacji mieszczącego się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Arabskiej 7A (pokój 117) z kompletem wymaganych dokumentów. Szczegóły procedury rekrutacji znajdują się przy wybranych studiach. 

 

 

Kandydaci zainteresowani rejestracją na kursy i szkolenia proszeni są o kontakt z Biurem Rekrutacji.
 

BIURO REKRUTACJI

Mail:        rekrutacja@viamoda.edu.pl

Tel.:         506 561 999      

Adres:      Arabska 7A, 03-977 Warszawa

               Pon. - Pt.: 9.00-17.00

 

 

*Informacje podane przez kandydata w systemie rejestracji on-line będą zapisane w bazie danych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia. Kandydat, który podał swoje dane, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania w dowolnym czasie.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez VIAMODA Szkołę Wyższą w Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.