Witamy w panelu REJESTRACJI ON-LINE na studia w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie!

REJESTRACJA ON-LINE przeznaczona jest dla kandydatów na studia I stopnia (licencjackie), studia podyplomowe oraz do studium zawodowego. Ma ona na celu ułatwienie procesu rekrutacyjnego, jak również skompletowanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do Uczelni.

REJESTRACJA ON-LINE jest elektroniczną wersją formularza zgłoszeniowego, jednego z dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 
REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


    <<< WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY  

 

 

Po dokonaniu REJESTRACJI ON-LINE prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz zgłoszenie się do Biura Rekrutacji mieszczącego się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Paca 37 (klatka C, II piętro) z kompletem wymaganych dokumentów. Szczegóły procedury rekrutacji znajdziesz w zakładce wybranych przez Ciebie studiów lub studium.

Informacje podane przez kandydata w systemie rejestracji on-line są zapisane w bazie danych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie do Uczelni. Kandydat, który podał swoje dane, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania w dowolnym czasie.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez VIAMODA Szkołę Wyższą w Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

.