Witamy w panelu REJESTRACJI ON-LINE na studia w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie!

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie kształci na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku wzornictwo.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na studia w Uczelni odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

REJESTRACJA ON-LINE przeznaczona jest dla kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim. Ma ona na celu ułatwienie procesu rekrutacyjnego, jak również zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia.

REJESTRACJA ON-LINE jest elektroniczną wersją formularza zgłoszeniowego, jednego z dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego   >>>   

       

Po dokonaniu REJESTRACJI ON-LINE prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz zgłoszenie się do Biura Rekrutacji mieszczącego się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Paca 37 (klatka C, II piętro) z kompletem wymaganych dokumentów. Szczegóły procedury rekrutacji znajdziesz w zakładce wybranych przez Ciebie studiów.

 

*Informacje podane przez kandydata w systemie rejestracji on-line będą zapisane w bazie danych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia. Kandydat, który podał swoje dane, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania w dowolnym czasie.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez VIAMODA Szkołę Wyższą w Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

.