REKRUTACJA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja została zamknięta

START

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, bez egzaminów wstępnych. W chwili rozpoczęcia zajęć na studiach podyplomowych zakwalifikowani słuchacze muszą być po obronie i mieć uzyskane wykształcenie wyższe. Dopuszczamy możliwość okazania zaświadczenia o obronie w dniu pierwszych zajęć i uzupełnienie dyplomu po jego uzyskaniu z uczelni macierzystej. 

DOKUMENTY

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem
  • Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia i suplementu
  • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • 1 fotografia w wersji elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, dostarczona drogą mailową format: JPG
  • Dowód osobisty do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Informacja o ochronie danych osobowych

Cudzoziemcy dodatkowo dostarczają scan świadectwa dojrzałości.

KALENDARIUM

 

Rekrutacja na studia podyplomowe została zamknięta

OPŁATY

  • bezzwrotna opłata wpisowa 200 zł
  • czesne – pobierz cennik

numer konta do wpłat (wpłaty wyłącznie w PLN):  80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK)
Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 – 386 Warszawa

W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko słuchacza – Studia podyplomowe

Aplikuj na studia

+48 506 561 999
rekrutacja@viamoda.edu.pl

Color of the Year 2024 PANTONE®

#podyplomoweVIAMODA